κυκλοφορικό σύστημα στον άνθρωποΣτόχοι του μαθήματος μέσω ερωτήσεων:
Ποιά είναι τα δομικά χαρακτηριστικά του κυκλοφορικού συστήματος και των οργάνων του.
Ποιος είναι ο ρόλος του Κυκλοφορικού συστήματος;
Ποιά είναι η διαφορά της μικρής και της μεγάλης κυκλοφορίας του αίματος;
Ποιά είναι τα συστατικά του αίματος και ποιός είναι ο ιδιαίτερος ρόλος του καθενός στη λειτουργία του Κ.Σ.
Τι στοιχεία μας παρέχει μια απλή αιματολογική εξέταση;
Διαδικασία μαθήματος:
Για να μελετήσουμε τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιήσουμε
α) το βιβλίο
β) το λογισμικό της βιολογίας
γ) τα στοιχεία από μια απλή εξέταση αίματος
δ) θα παρακολουθήσουμε το βίντεο επισημαίνοντας τα στοιχεία που συζητήσαμε και προκαλώντας ερωτήματα και απορίες

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Comment