Χρήση του πρόσθετου bbPress στη στρατηγική διδασκαλίας: Αντιπαράθεση σε ομάδες/Debate

Μαθησιακό αντικείμενο: Ρύποι (Ζιζανιοκτόνα & Εντομοκτόνα)

Επιλογή του θέματος

Η ευρεία και ανεξέλεγκτη χρήση ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων για αύξηση της απόδοσης της αγροτικής παραγωγής και την προστασία των προϊόντων αυτής από τη δράση επιβλαβών οργανισμών έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον.

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γ΄ Γυμνασίου

Χρονική διάρκεια: 90΄

Σκοπός: Να εξηγούν οι μαθητές/μαθήτριες πώς η χρήση των ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος.

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Γνωστικοί: Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναγνωρίσουν τις επιδράσεις ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων στο περιβάλλον.

Συναισθηματικοί:

 • Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/μαθήτριες σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

 Ψυχοκινητικοί:

 • Δημιουργία κλίματος φιλίας, συνεργασίας και εποικοδομητικής συζήτησης μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και ενθάρρυνσή τους στην ομαδική εργασία.

Διαδραστική εφαρμογή

Θα χρησιμοποιηθεί το πρόσθετο bbPress το οποίο είναι κατάλληλο για τη δημιουργία διαφόρων φόρουμ συζητήσεων, με θέματα, συμμετέχοντες, κατηγορίες, κ.ά.

Πορεία της διδασκαλίας

Μέσω του φόρουμ που θα έχουμε δημιουργήσει θα ζητήσουμε από τους μαθητές/μαθήτριες να κάνουν μια έρευνα πάνω στο τι είδους εντομοκτόνα χρησιμοποιούν στο σπίτι τους, καθώς και τι είδους εντομοκτόνα πωλούνται σε ειδικά μαγαζιά σε μεγαλύτερες ποσότητες. Έτσι, οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν ήδη μαζέψει κάποια στοιχεία.

Στρατηγική διδασκαλίας: Αντιπαράθεση σε ομάδες/Debate

 Βήμα 1ο: Μέσω του φόρουμ ενημερώνουμε τους μαθητές/μαθήτριες:

α) για τη διαδικασία και τους σκοπούς της αντιπαράθεσης,

β) για το θέμα – πρόβλημα στο οποίο θα γίνει αντιπαράθεση.

Βήμα 2ο: Διαμόρφωση των ομάδων

α) Διαμορφώνουμε 4 ομάδες μαθητών/μαθητριών (ανομοιογενείς, κυρίως ως προς την επίδοση).

β) Η 1η ομάδα θα τοποθετηθεί υπέρ της χρήσης των ζιζανιοκτόνων – εντομοκτόνων. Η 2η ομάδα θα στραφεί κατά των ζιζανιοκτόνων – εντομοκτόνων. Η 3η ομάδα θα εκπροσωπήσει τη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος. Η 4η ομάδα θα παριστάνει τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας.

γ) Τα μέλη της κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους, μοιράζονται τις σκέψεις – ιδέες τους και διαμορφώνουν «κοινή άποψη», ώστε να στηρίξουν – τεκμηριώσουν τα επιχειρήματά τους για το συγκεκριμένο θέμα – πρόβλημα.

Βήμα 3ο: Οι ομάδες των μαθητών/μαθητριών συζητούν – αντιπαρατίθενται

α) Επιχειρηματολογούν για να στηρίξουν τη θέση τους στο θέμα – πρόβλημα.

1η ομάδα: Υπέρ της χρήσης των ζιζανιοκτόνων – εντομοκτόνων

 • Σκοτώνουν τα «επιβλαβή» έντομα.
 • Αυξάνουν τη σοδειά.
 • Δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη ζιζανίων.

2η ομάδα: Κατά της χρήσης των ζιζανιοκτόνων – εντομοκτόνων

 • Επηρεάζουν την ποιότητα του νερού.
 • Μπορεί να καταστρέψουν το χώμα.
 • Συμβάλλουν στην «παραγωγή» ανθεκτικότερων εντόμων.
 • Δηλητηριάζουν πουλιά, λαγούς και άλλα ζώα.
 • Δεν κάνουν διάκριση μεταξύ «επιβλαβών» και «χρήσιμων» εντόμων.
 • Βάζουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

3η ομάδα: Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος

 • Ολοένα και μεγαλύτερη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών με στόχο:
 • όχι την αύξηση αλλά απλά τη σταθεροποίηση της παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα.

4η ομάδα: Εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας

 • Έχοντας συλλέξει στοιχεία μετά από αλληλογραφία με το Υπουργείο Γεωργίας:
 • πληροφορούν για την αυξανόμενη ποσότητα ρύπων – επομένως και εντομοκτόνων – όσο ανεβαίνουμε στα τροφικά επίπεδα.

β) Κάνουν κριτική στις άλλες ομάδες, διατυπώνουν αντεπιχειρήματα.

γ) Απαντούν στην κριτική των άλλων ομάδων (αποδοχή ή/και απόρριψη στοιχείων κριτικής).

δ) Κάνουν τελική σύνθεση (διατήρηση ή/και απόρριψη στοιχείων αρχικής θέσης – αποδοχή στοιχείων των άλλων ομάδων).

Βήμα 4ο: Αξιολόγηση των ομάδων των μαθητών/μαθητριών από τον εκπαιδευτικό με βάση κάποια προκαθορισμένα κριτήρια:

 • Λογική – επιστημονική θεμελίωση / τεκμηρίωση και πειστικότητα των επιχειρημάτων – αντεπιχειρημάτων.
 • Σαφήνεια του λόγου.

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα καλείται να επεξεργαστεί και να καταγράψει τις απόψεις της στο παρακάτω πρόβλημα:

«Το 1970 ένα έντομο κατέστρεψε εκατομμύρια τόνους ρυζιού στην Ινδονησία. Μεταξύ του 1980 και του 1986 η κυβέρνηση ανέλαβε να λύσει το πρόβλημα αυτό ξοδεύοντας 35 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά εντομοκτόνων. Μετά τους ψεκασμούς τα έντομα που προκάλεσαν την καταστροφή εξολοθρεύτηκαν. Ταυτόχρονα όμως εξολοθρεύτηκαν και πληθυσμοί άλλων εντόμων και αραχνοειδών, τα οποία τρέφονταν με το έντομο που είχε προκαλέσει την καταστροφή. Στη συνέχεια παρατηρήθηκε ότι τα έντομα που προκάλεσαν αρχικά την καταστροφή της σοδειάς έγιναν ανθεκτικά στο εντομοκτόνο»

 Να αναφέρετε δύο λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση δεν έλυσε το πρόβλημα.

Προστιθέμενη εκπαιδευτική αξία

Με τη χρήση του φόρουμ έχουμε σημαντικά πλεονεκτήματα:

 1. Η «μη επίσημη» ατμόσφαιρα που δημιουργείται πιθανώς να ενθαρρύνει περισσότερους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά και ειδικά τους πιο «ντροπαλούς».
 2. Η ροή του μαθήματος διευκολύνεται και ταυτόχρονα ενισχύεται η κοινωνικότητα των μαθητών ενώ αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες.
 3. Οι μαθητές μπορούν να εργάζονται στον δικό τους χώρο και με το δικό τους ρυθμό μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και η διαδικασία της μάθησης μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα χρονικά τμήματα, ώστε να δίνεται η ευκαιρία του προβληματισμού και της ανασκόπησης.
 4. Οι μαθητές αποκτούν πρόσβαση σε ακόμη μεγαλύτερη ποσότητα πληροφορίας και έχουν τη δυνατότητα –εφόσον το επιθυμούν – να την αναζητούν μέσω των πόρων που διατίθενται στο διαδίκτυο. (https://learn20.wikispaces.com/file/view/Social_Networks_in_Education_Biziouri_Mavropoulos+70%25.docx)

 

5 thoughts on “Χρήση του πρόσθετου bbPress στη στρατηγική διδασκαλίας: Αντιπαράθεση σε ομάδες/Debate

 1. Θα πρέπει να γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση, πώς ακριβώς προτείνετε να χρησιμοποιηθεί το φόρουμ. Μάλιστα θα σας πρότεινα να στήσετε και δοκιμαστικά ένα φόρουμ, βάζοντας τους τίλους των ομάδων ή τα θέματα των συζητήσεων όπως τα έχετε σχεδιάσει.

 2. Να φανεί καλύτερα πώς η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στην ικανοποίηση ενός στόχου (ποιός είναι αυτός; με ποιόν τρόπο το φόρουμ τον βοηθά να επιτευχθεί) και να εξηγηθεί γιατί η χρήση του φόρουμ είναι καλύτερη επιλογή ή προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα σε σχέση με τη δια ζώσης συζήτηση του debate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *