Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Από ΜΔΕ Διδακτική της Βιολογίας - Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Συμμετέχοντες Φοιτητές

Εργασία Εξάσκησης Wiki

Για να εξασκηθείτε στη χρήση του κώδικα wiki, καθεμία/καθένας από εσάς στη σελίδα της, θα κάνει μία εργασία. Θα γράψει τα θέματα από μία χρονιά εξετάσεων. Προσπαθήστε να ακολουθήσετε τους κανόνες/οδηγίες για τη γλώσσα wiki ώστε το τελικό σας κείμενο να έχει την ίδια μορφή με αυτή των θεμάτων.

Οδηγίες Άσκησης

 1. Χρησιμοποιήστε το αρχείο των θεμάτων που σας έχω αποστείλει.
 2. Γράψτε τα θέματα στην σελίδα σας που ανοίγει στον πάνω σύνδεσμο του ονόματός σας.
 3. Ακολουθήστε την μορφοποίηση που έχουν τα θέματα.
 4. Όπου υπάρχουν σχήματα, δημιουργείστε εικόνες, ανεβάστε τες στο wiki και ενσωματώστε τες στη σελίδα/θέμα (για να μην μπλέξουμε με το ποιος/ποια ανεβάζει τι, σε κάθε εικόνα που ανεβάζετε προσθέστε στο όνομά της και το όνομα χρήση που έχετε στο wiki, π.χ. eikona1_vioanast.jpg). Μην ξεχάσετε να προσθέσετε λεζάντες κάτω από τις εικόνες σας, όπου χρειάζονται.
 5. Για να δημιουργήσετε εικόνες είτε χρησιμοποιήστε το πλήκτρο printscreen είτε το ειδικό εργαλείο δημιουργίας στιγμιοτύπων του λογισμικού θέασης του αρχείου (το αρχείο που σας έχει δοθεί είναι .pdf).
 6. Αποθηκεύστε τη σελίδα σας.
 7. Στο τέλος της σελίδας σας προσθέστε μία γραμμή.
 8. Κάτω από τη γραμμή προσθέστε έναν εξωτερικό σύνδεσμο στο ιστολόγιό σας.

Παιδαγωγική Χρήση Wikis

 • Δαβράζος, Γ., Κόμης, Β. & Τσέλιος, Ν. (2011). Η αξιοποίηση της τεχνολογίας Wiki για τη συνεργατική οικοδόμηση της γνώσης σε δύο διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πάτρα, 195-204.
 • Θεοδωρόπουλος, Κ. & Ρούμελης, Ν. (2013). Χρήση συνεργατικών Εργαλείων Διαδικτύου Web 2.0 – Wiki στο μάθημα της Γεωγραφίας Β’ Γυμνασίου. Στο Ν. * Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος.
 • Κράββαρης, Δ. (2013). Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki. Στο Α. Λαδιάς, Α. Μικρόπουλος, Χ. Παναγιωτακόπουλος, Φ. Παρασκευά, Π. Πιντέλας, Π. Πολίτης, Σ. Ρετάλης, Δ. Σάμψων, Ν. Φαχαντίδης & Α. Χαλκίδης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Πειραιάς.
 • Λέλλος, Β. (2014). Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας θεματικών ενοτήτων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος στη Βιολογία Α’ Λυκείου: «Ο εφηβικός εγκέφαλος σε μια αναζήτηση του εαυτού του». Στο Θ. Σαμαρά, Ε. Κουσλόγλου, Ι. Σαλονικίδης & Ν. Τζιμόπουλος (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη», Τόμος Ε, 534-543, Νάουσα.
 • Μαυρομματάκη, Σ. & Σιδηροπούλου, Α. (2009). Τα Wikis, ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για Διερευνητική Μάθηση. Στο Π. Πολίτης (Επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Βόλος.
 • Μπαλτά, Β., Νέζη, Μ. & Σεφερλή, Ν. (2011). Ψηφιακός γραμματισµός σε περιβάλλον wiki: πειραματικές εφαρμογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στο Κ. Γλέζου & Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη», Σύρος.
 • Στασινάκης, κά (2015). Συνεργατική Χρήση Wiki από Μαθητές και Εκπαιδευτικούς για την Απάντηση Ερωτήσεων Τράπεζας Θεμάτων του Μαθήματος της Βιολογίας Α και Β Λυκείου. Στο Ν. Τζιµόπουλος (Επιµ.), Πρακτικά Εργασιών 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη ∆ιδακτική Πράξη», Σύρος.
 • Τσέλιος, Ν., Γεωργούτσου, Μ. & Παναγιωτάκη, Μ.Α. (2011). Διερεύνηση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας μιας βασισμένης σε wiki δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σε ΤΠΕ. Στο Χ. Παναγιωτακόπουλος (Επιμ.) Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: «Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική * Διαδικασία», 857-866, Πάτρα.
 • Cole, M. (2009). Using Wiki technology to support student engagement: Lessons from the trenches. Computers & Education, 52 (1), 141-146.