Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της βιολογίας

Το παρακάτω άρθρο αποτελεί περίληψη της δημοσίευσης Use of Digital Storytelling in Biology Teaching, των Ferit Karakoyun και İ. Ümit Yapıcı (Universal Journal of Educational Research 4(4): 895-903, 2016).

Στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η ψηφιακή αφήγηση. Αν και δεν υπάρχει ένας μόνο ορισμός,  είναι γενικά αποδεκτό όιτ η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με στοιχεία πολυμέσων που μπορεί να είναι εικόνες, βίντεο και ήχοι. Οι ερευνητές του Dicle University στην Τουρκία σχεδίασαν μία έρευνα με σκοπό να εξετάσουν τις απόψεις των υποψήφιων δασκάλων για τη χρήση της ψηφιακής αφήγηση στην διδασκαλία της βιολογίας ως διδακτικό εργαλείο.

Τα ερευνητικά ερωτήματα που έθεσαν ήταν τα εξής: 

  1. Ποιες είναι οι απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών βιολογίας για τα πλεονεκτήματα της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της βιολογίας;
  2. Ποιες είναι οι απόψεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών βιολογίας για τους περιορισμούς της ψηφιακής αφήγησης στην διδασκαλία της βιολογίας;
  3. Ποιες είναι οι προτάσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών βιολογίας σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της βιολογίας;

Χρησιμοποιήθηκε ένα περιγραφικό μοντέλο και για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων εφαρμόστηκαν ποιοτικές μέθοδοι. 16 τριτοετείς φοιτητές του τμήματος διδασκαλίας της βιολογίας παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 4 εβδομάδων με θέμα την ψηφιακή αφήγηση στη διδασκαλία της βιολογίας, και στη συνέχεια με συνέντευξη 5 ανοικτού τύπου ερωτήσεων συλλέχθηκαν τα ερευνητικά δεδομένα. Έπειτα τα ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στα μαθήματα θα μπορούσε να ενισχύσει τη μάθηση των μαθητών. Επίσης δήλωσαν ότι οι δραστηριότητες της ψηφιακής αφήγησης ήταν διασκεδαστικές, μπορούν να προκαλέσουν την προσοχή των μαθητών και να τους δώσουν την ευκαιρία να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην δραστηριότητα. Σχετικά με τους περιορισμούς της χρήσης της ψηφιακής αφήγησης, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί σημείωσαν ότι η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει την παροχή μόνο περιορισμένων πληροφοριών, ότι δεν είναι δυνατό να παρουσιαστούν όλα τα θέματα με ψηφιακή αφήγηση, η εύρεση πηγών δεν είναι πάντα εύκολη και ότι τα διαφορετικά επίπεδα ετοιμότητας και τεχνολογικών δεξιοτήτων των μαθητών θα έχουν αρνητική επίδραση στους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν την διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης στο μέλλον γιατί δίνει την ευκαιρία για βιωματική μάθηση, προσθέτει την εικόνα στα μαθήματα της βιολογίας και κάνει τη μάθηση πιο μόνιμη.

3 thoughts on “Η χρήση της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκαλία της βιολογίας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *