Εννοιολογικός Χάρτης για την Πήξη του Αίματος

Είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει καμία/νείς έναν εννοιολογικό χάρτη! Μέσα από την προσπάθεια για την κατασκευή ενός τέτοιου χάρτη μπορείς να διαπιστώσεις πόσο περίπλοκα δομούνται οι σκέψεις μας, αλλά και πόσο ευγενές και δύσβατο είναι το ταξίδι της κατανόησης της λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών. 
Ο χάρτης αυτός βασίστηκε στις πληροφορίες από το σχολικό βιβλίο της Βιολογίας της Α’ Λυκείου
Θα χαρώ πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

5 thoughts on “Εννοιολογικός Χάρτης για την Πήξη του Αίματος

  1. Πολύ καλός χάρτης. Μου αρέσει η χρήση διαφορετικών χρωμάτων για να τονιστούν διαφορετικά ζητήμα. Μήπως έπρεπε κάπου να υπάρχει μία εξήγηση τι αφορά το εκάστοτε χρώμα;

  2. Ίσως θα μπορούσε να είχε μικρότερης έκτασης φράσεις (ή καλύτερα μόνο μία λέξη) ως συνδετικό όρο, όπως και στους όρους: καλύτερα στους όρους να υπάρχει μόνο μία λέξη, που αντιστοιχεί σε όρο. Για αυτό λέγεται και εννοιολογικός χάρτης.

  3. Πολύ καλή χρήση του λογισμικού. Ίσως θα μπορούσατε στις έννοεις να βάζετε και εικόνες-φωτογραφίες για να τον εμπλουτίσετε με πολυμεσικό υλικό.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *