Εννοιολογικός Χάρτης Εξέλιξης

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης της Εξέλιξης. Εδώ, παρατηρούμε την πορεία των θηλαστικών του Μεσοζωικού αιώνα έως την δημιουργία των Πρωτευόντων θηλαστικών του Καινοζωικού αιώνα, μια κατηγορία των οποίων είναι και ο άνθρωπος στη σύγχρονη μορφή του.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

1 comment

  1. Χρειάζεται ο κώδικας.
    Προσθέστε λέξεις κλειδιά και εισαγωγική εικόνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.