Παρουσίαση Ξενόγλωσσης Έρευνας

Στο άρθρο αυτό, επισυνάπτεται η μεταφρασμένη παρουσίαση με την μορφή PowerPoint μιας ξενόγλωσσης έρευνας που έχει σαν αντικείμενο μελέτης της την χρήση και τον ρόλο των ΤΠΕ στην Διδακτική της Βιολογίας. Σκοπός μας είναι να καταδείξουμε την ανάγκη διεύρυνσης της χρήσης των ΤΠΕ σαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο προωθεί την γνώση με σύγχρονες και πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους.

Εννοιολογικός Χάρτης Εξέλιξης

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης της Εξέλιξης. Εδώ, παρατηρούμε την πορεία των θηλαστικών του Μεσοζωικού αιώνα έως την δημιουργία των Πρωτευόντων θηλαστικών του Καινοζωικού αιώνα, μια κατηγορία των οποίων είναι και ο άνθρωπος στη σύγχρονη μορφή του.

Ενασχόληση με Βικιπαίδεια (2)

Στην παραπάνω εικόνα, πραγματοποίησα μια μικρή παρέμβαση στο λήμμα “Ένωση Μιδέας”. Πρόσθεσα κάποιες επιπλέον πληροφορίες που θεώρησα ότι είναι σημαντικές και άξιες αναφοράς για αυτό το ποδοσφαιρικό σωματείο. Η παρέμβασή μου αρχίζει από το “Ανέκαθεν…” και ολοκληρώνεται με το τέλος της παραγράφου αυτής.

Ενασχόληση με Βικιπαίδεια (1)

Η εικόνα παραπάνω προέρχεται από την προσωπική μου σελίδα στην Βικιπαίδεια. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρονται συνοπτικά κάποια πράγματα για μένα, ενώ στην δεύτερη παράγραφο αναφέρομαι στους λόγους για τους οποίους οι ΤΠΕ είναι σημαντικό εργαλείο στην Διδακτική της Βιολογίας.

Μοντέλο 5Ε: Μαθαίνουμε τις Ομάδες αίματος

Προκειμένου να διδάξουμε σε μαθητές Λυκείου το κομμάτι “Ομάδες αίματος” από το σχολικό εγχειρίδιο της Βιολογίας, κάναμε χρήση του Μοντέλου 5Ε και δράσαμε σαν να είμαστε εντός τάξεως και απευθυνόμαστε σε αυτούς. Αρχικά, στο κομμάτι της Ενεργοποίησης, θέσαμε τους επιδιωκόμενους στόχους μάθησης και τους συνδέσαμε με προηγούμενή τους γνώση, ενώ στο κομμάτι της Εξερεύνησης, τους δώσαμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή, ώστε να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να τους κινητοποιήσουμε να σκεφτούν.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην Εξήγηση, όπου εισαγάγαμε νέες έννοιες, όπως αντιγόνο και αντίσωμα, και διεισδύσαμε στην νέα γνώση, ενώ μέσω της Επεξεργασίας μπορέσαμε να επεκταθούμε εννοιολογικά και να εμβαθύνουμε ζητώντας τη συμμετοχή των μαθητών.

Στο τέλος, προχωρήσαμε στο κομμάτι της Εξέτασης, όπου μάς δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός μικρού κουίζ να αξιολογήσουμε τους μαθητές αναφορικά με την πρόοδό τους, ενώ και οι ίδιοι προέβησαν σε αξιολόγηση των όσων διδάχθηκαν και γνωρίζουν.

Εικόνα από Onmed.gr