Μοντέλο 5Ε: Μαθαίνουμε τις Ομάδες αίματος

Προκειμένου να διδάξουμε σε μαθητές Λυκείου το κομμάτι “Ομάδες αίματος” από το σχολικό εγχειρίδιο της Βιολογίας, κάναμε χρήση του Μοντέλου 5Ε και δράσαμε σαν να είμαστε εντός τάξεως και απευθυνόμαστε σε αυτούς. Αρχικά, στο κομμάτι της Ενεργοποίησης, θέσαμε τους επιδιωκόμενους στόχους μάθησης και τους συνδέσαμε με προηγούμενή τους γνώση, ενώ στο κομμάτι της Εξερεύνησης, τους δώσαμε ένα παράδειγμα από την καθημερινή μας ζωή, ώστε να τους κεντρίσουμε το ενδιαφέρον και να τους κινητοποιήσουμε να σκεφτούν.

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην Εξήγηση, όπου εισαγάγαμε νέες έννοιες, όπως αντιγόνο και αντίσωμα, και διεισδύσαμε στην νέα γνώση, ενώ μέσω της Επεξεργασίας μπορέσαμε να επεκταθούμε εννοιολογικά και να εμβαθύνουμε ζητώντας τη συμμετοχή των μαθητών.

Στο τέλος, προχωρήσαμε στο κομμάτι της Εξέτασης, όπου μάς δόθηκε η δυνατότητα μέσω ενός μικρού κουίζ να αξιολογήσουμε τους μαθητές αναφορικά με την πρόοδό τους, ενώ και οι ίδιοι προέβησαν σε αξιολόγηση των όσων διδάχθηκαν και γνωρίζουν.

Εικόνα από Onmed.gr

Δύσκολος καιρός για…δασκάλους

Ονομάζομαι Θεοδόσης Μπούνος και είμαι εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εργάζομαι ως αναπληρωτής τα τελευταία 4 χρόνια και φέτος βρίσκομαι σε δημοτικό σχολείο της Αγίας Βαρβάρας. Αγαπώ την δουλειά μου, αν και νεότερος δεν είχα σκεφτεί ποτέ πως θα μπορούσα να ασχοληθώ με την διδασκαλία.

Κάθε σχολική χρονιά είναι μοναδική για εμένα, αφού ως αναπληρωτής βρίσκομαι σε διαφορετικό σχολείο ανά έτος. Αυτό, όμως, μού δίνει την ευκαιρία να γνωρίσω νέους συναδέλφους, να αντλήσω γνώσεις από τις εμπειρίες τους και τις συμβουλές τους και να προσπαθήσω να γίνω καλύτερος και για μένα και για τους μαθητές μου.

Οι τελευταίοι αποτελούν και το σημαντικότερο κομμάτι της εργασίας μου, αφού χωρίς τους μαθητές δεν θα ήταν αναγκαίος ο δάσκαλος. Αυτοί είναι που (δια)μορφώνονται μέσα από εμάς, αυτοί είναι που “ζωντανεύουν” τις γνώσεις μας σε πράξεις και μέσω αυτών είμαστε ικανοί εμείς οι δάσκαλοι να αξιολογούμε το διδακτικό μας -και όχι μόνο- έργο. Την τελευταία διετία πολλά πράγματα άλλαξαν λόγω της πανδημίας, ωστόσο, αισιοδοξώ ότι η μοναδική αυτή σχέση μαθητή-δασκάλου θα συνεχίσει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.