Σχεδιασμός Μαθήματος Moodle

Στο Moodle δημιουργήθηκε ένα μάθημα σχετικά με την Εξέλιξη του Ανθρώπου, όπως αυτή διδάσκεται στην Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ’ Λυκείου.

Πρώτα χρειάζεται οι μαθητές να διαβάσουν προσεκτικά το αντίστοιχο κομμάτι του βιβλίου ( από την σελίδα 143 (3.4 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ), έως και την σελίδα 146.)

Κατόπιν, αφού παρακολουθήσουν 2 βίντεο, σχετικά με τα θηλαστικά:

Ένα:

Και δύο:

οι μαθητές καλούνται να αναφέρουν τις Κύριες Ομάδες Θηλαστικών που υπήρξαν κατά το Μεσοζωικό Αιώνα και να φέρουν παραδείγματα (τουλάχιστον 3 για την καθεμία). 

Κατόπιν, ξεκινώντας από το λήμμα της Wikipedia, αλλά και μέσω ελεύθερης προσωπικής έρευνας στο διαδίκτυο, οι μαθητές καλούνται να ανασύρουν πληροφορίες, που αφορούν το ερώτημα του: ” Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων?”. π.χ. πέντε δάκτυλα στα εμπρόσθια και οπίσθια άκρα με αντιτακτούς αντίχειρες και μεγάλα δάκτυλα ποδιού, μακρά περίοδο κύησης και ανάπτυξης κτλ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1

Στο επόμενο βήμα του μαθήματος, (Καταγωγή του Ανθρώπου. Άνθρωπος και Πίθηκος.) οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν το ακόλουθο βίντεο, από την αρχή έως το 0:52

Και κατόπιν, μελετώντας το άρθρο :

https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/human-origins/understanding-our-past/dna-comparing-humans-and-chimps

καλούνται να απαντήσουν την ερώτηση:

“Ποιες αποδείξεις για τη φυλογενετική σχέση που υπάρχει μεταξύ του γορίλα, του χιμπαντζή και του ανθρώπου στο μοριακό επίπεδο υφίστανται?

Έπειτα το focus των μαθητών μεταφέρεται στο πλαίσιο : Hominidae, Homininae and Homo, και οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στην ερώτηση:

“Ο Αυστραλοπίθηκος ανήκει στους Ανθρωπίδες?”

Και κατόπιν, αφού πρώτα παρακολουθήσουν το βίντεο:

https://www.youtube.com/watch?v=JretV4EL-uA

να στοχαστούν, χρησιμοποιώντας τόσο την συγκλίνουσα, όσο και την αποκλίνουσα σκέψη τους, πάνω στο ερώτημα:

“Τι κοινά χαρακτηριστικά με τον σημερινό άνθρωπο διακρίνετε στο βίντεο? “

Τέλος, οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα:

https://en.wikipedia.org/wiki/Australopithecus_afarensis

και να ανασύρουν πληροφορίες για τις Μορφολογικές και τις Συμπεριφορικές Ομοιότητες του Αυστραλοπηθίκου afarensis με τον Σύγχρονο Άνθρωπο (Homo Sapiens), με τη βοήθεια και της κάτωθι εικόνας:

και μετά απλώς να παρακολουθήσουν και το κάτωθι εντυπωσιακό animation σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπου:

και να επιλέξουν μία απάντηση σε ένα Κουίζ με την ακόλουθη ερώτηση:

Ο άνθρωπος ανήκει στην οικογένεια:

1. Hominidae

2. Hylobatidae

3. Pongidae

4. Tarsiidae

Με την επιλογή της σωστής ερώτησης, οι μαθητές παίρνουν και επιπλέον ανατροφοδότηση :

Με τον όρο Ανθρωπίδες εννοούμε κάθε μέλος της βιολογικής οικογένειας Hominidae, η οποία περιλαμβάνει ανώτερα θηλαστικά όπως είναι ο άνθρωπος, οι χιμπατζήδες, οι γορίλες και οι ουραγκοτάγκοι.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply