Διδακτικό Μοντέλο 5Ε – 3.2 Θεωρία της Σύνθεσης

1.Ενεργοποίηση (Engage)

1.1  Χρήση Μαιευτικής Μεθόδου

Ερωτήσεις προς τους μαθητές για την ανάσυρση των Εναλλακτικών τους Αντιλήψεων¨ «Τι σημαίνει για σας ποικιλομορφία?», «Τι σημαίνει η λέξη ετυμολογικά? Ποιες μορφές ποικίλουν?», «Τι γνωρίζετε για τις αρκούδες;» «Πόσες διαφορετικές (μορφές) αρκούδες ξέρετε;»,

1.2  Εστιάζουμε στην πολική αρκούδα:, «Τι ξέρετε για την πολική αρκούδα; ,«Σε τι διαφέρει από τις υπόλοιπες? (σε μορφή-συμπεριφορά)», Τι τρώει η πολική αρκούδα; Πώς βρίσκει την τροφή της?»

2.Εξερεύνηση (Explore)

2.1 Βίντεο Αρκούδα vs Φώκια

2.2 «Τι γνωρίζετε για το περιβάλλον που ζούνε;» (Αναφορά σε κλιματική αλλαγή).

«Πώς βρέθηκαν εκεί?» «Πόσο καιρό βρίσκονται εκεί?»

«Ποια η σχέση τους με τις άλλες μορφές αρκούδων (διαφορές-ομοιότητες)?»

«Συνυπάρχουν ή όχι?» «Συνυπήρξαν?»  «Με τι τρέφονται οι άλλες μορφές αρκούδας?»

2.3 Βίντεο Πολικής Αρκούδας Τρεφόμενης απ’τα σκουπίδια:

2.4 «Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;»

3.Εξήγηση (Explain)

3.1 Επιστημονική Εξήγηση Φαινομένου:

•«Οι πολικές αρκούδες πιστεύεται πως διαφοροποιήθηκαν και απομονώθηκαν από έναν πληθυσμό καφέ αρκούδων, κατά την περίοδο των παγετώνων στην Πλειστόκαινο, από το ανατολικό άκρο της Σιβηρίας (150.000-400.000 χρόνια, βάσει μελετών πάνω σε μιτοχονδριακό DNA, αλλά και σε ολόκληρο το γονιδίωμα πολικών και καφέ αρκούδων»).

•Εξήγηση Γενετικής (Γεωγραφικής και Αναπαραγωγικής) Απομόνωσης με παραδείγματα ειδών αρκούδας που πάράγουν ή όχι γόνιμους απογόνους-υβρίδια και γιατί.

•Έξήγηση Φυσικής Επιλογής (επιλογής αλληλομόρφου-φαινοτύπου «λευκού» (διάφανου) χρώματος τριχώματος, εξαιτίας της βιωσιμότητας των ατόμων που το έφεραν).

•Διασπορά στον Αρκτικό Κύκλο:
•Το κατεξοχήν σαρκοβόρο μέλος της οικογένειας των αρκούδων.

•Αναφορά σε μορφολογικά χαρακτηριστικά (νύχια, δόντια, άκρα κατάλληλα για κολύμπι και για βάδιση στον πάγο), διαιτολόγιο, εύρος διαιτολογίου (τρέφονται ΚΑΙ με φυτά, καρκινοειδή, τρωκτικά, αλλά και με άλλες αρκούδες), συμπεριφορά (κυνηγετική) και πώς αυτή τροποποιείται αναλόγως την οικοθέση.

•Απλή αναφορά στον οικολογικό τους ρόλο, ως κορυφαίος θηρευτής- είδος κλειδί.

4.Επεξεργασία (Elaborate)

4.1  «Τι πιστεύετε οτι θα γίνει;»

•Σχολιασμός πρόσφατων μελετών από μαθητές, σε ομάδες και παρουσίαση ΔΙΚΩΝ τους θεωριών για το τι μέλλει γενέσθαι, με βάσει το πώς λειτουργεί η Φυσική Επιλογή.

A new development is that polar bears have begun ranging to new territory. While not unheard of but still uncommon, polar bears have been sighted increasingly in larger numbers ashore, staying on the mainland for longer periods of time during the summer months, particularly in North Canada, traveling farther inland (άρθρο Washington Post 2015).

This may cause an increased reliance on terrestrial diets, such as goose eggs, waterfowl and caribou ( Άρθρο National Geographic 2018).

5.Εξέταση (Evaluation)

•Παρουσίαση θεωριών των μαθητών (με μετέπειτα Q&A), σε μορφή μικρής διάλεξης με PowerPoint για το τι πιστεύουν (με βάσει τα επιστημονικά θεωρητικά εργαλεία και δεδομένα μου διαθέτουν) ότι θα συμβεί στο μέλλον.

•Αξιολόγηση της χρήσης των όρων Φυσική Επιλογή, Απομόνωση, Ποικιλομορφία, Ειδογένεση κτλ, από τους μαθητές.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

5 comments

Skip to comment form

  1. Ωραίο βίντεο!

    1. Ευχαριστώ!!!!!

  2. Wow ! what a plan!

  3. Τι ωραίο το σχέδιο μαθήματος! Μπράβο Δημήτρη!!!!

  4. Αυτή η διδακτική προσέγγιση μου άρεσε πάρα πολυ! Ξεφεύγει από τα κλασικά παραδείγματα βιβλίου!

Leave a Reply