Το Moodle ως μέσον διδασκαλίας.

Το Moodle ως μέσον διδασκαλίας.

Το Moodle ως μέσον διδασκαλίας

Με τη λέξη Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) εννοούμε:

  • ένα λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων,
  • ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης,
  • ένα σύστημα εικονικής μάθησης,
  • ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου,

που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Το μάθημα που δημιούργησα στο Moodle, στα πλαίσια του μαθήματος
“Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”, του μεταπτυχιακού “Διδακτική της Βιολογίας”, έχει σχέση με τις Αριθμητικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες, και απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου.

Αρχικά, δημιούργησα ένα εισαγωγικό κείμενο για τις μεταλλάξεις και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται, ώστε να πάρει μία γεύση ο μαθητής για το μάθημα που θα διδαχθεί.


1η ενότητα

Η 1η ενότητα που έχει τίτλο “Πως δημιουργούνται οι Αριθμητικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες” έχει ως στόχους: 1) Να κατανοήσουν οι μαθητές πως δημιουργούνται οι Αριθμητικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες, και 2) Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν το φαινόμενο του μη-διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων.

Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 3 αρχεία word και ένα βίντεο, που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το φαινόμενο του μη-διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων.

Τα 3 αρχεία word.

Η 1η δραστηριότητα που χρησιμοποιήθηκε για την επίτευξη των στόχων ήταν 2 ασκήσεις σε αρχείο word, το οποίο πρέπει ο μαθητής να κατεβάσει, να συμπληρώσει και κατόπιν να το ανεβάσει.

Η 2η δραστηριότητα καλεί τους μαθητές να απαντήσουν ένα quiz, το οποίο περιέχει ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, σωστού – λάθους και συμπλήρωσης κενών.

Βαθμολογία του quiz.


2η ενότητα

Η 2η ενότητα που έχει τίτλο “Αριθμητικές Αυτοσωμικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες στον άνθρωπο” έχει ως στόχους: 1) Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα άτομα με τρισωμίες 13, 18 και 21, και 2) Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τα άτομα που φέρουν Αριθμητικές αυτοσωμικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες.

Στα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονται 3 σελίδες που περιέχουν παραδείγματα Αριθμητικών Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών σε αυτοσωμικά χρωμοσώματα του ανθρώπου.

Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν για να καλυφθούν οι στόχοι είναι μία ανατεθείσα εργασία, την οποία θα πρέπει οι μαθητές να ολοκληρώσουν και να αναρτήσουν, και μία ομαδική συζήτηση όπου θα παραθέσουν τις απόψεις τους πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα.


3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η 3η ενότητα που έχει τίτλο “Αριθμητικές Φυλετικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες στον άνθρωπο”, έχει ως στόχους: 1) Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα άτομα με σύνδρομο Turner, Klinefelter, XXX, XYY , και 2) Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τα άτομα που φέρουν Αριθμητικές φυλετικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες.

Το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη των στόχων αυτής της ενότητας είναι 1 βιβλίο που περιέχει 4 περιπτώσεις Αριθμητικών φυλετικών Χρωμοσωμικών Ανωμαλιών στον άνθρωπο.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση ενός λεξικού και τη συμμετοχή των μαθητών σε 2 ομαδικές συζητήσεις.


4Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η 4η ενότητα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός επαναληπτικού quiz.

To quiz περιλαμβάνει ερωτήσεις αντιστοίχισης, σωστού – λάθους και πολλαπλής επιλογής.


Αν θέλεις να παρακολουθήσεις το μάθημα Αριθμητικές Χρωμοσωμικές Ανωμαλίες κάνε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://e-school.biologia.gr/course/view.php?id=64

 

 


Skip to toolbar