LAMS και κύκλος αζώτου

LAMS και κύκλος αζώτου

Εδώ φαίνεται η ακολουθία, όπως τη βλέπει ο μαθητής.

LAMS και κύκλος αζώτου..

Για να δούμε πώς συνδέονται αυτές οι δύο έννοιες θα πρέπει πρώτα να έχουμε μία εικόνα του τι είναι το LAMS, ή στα ελληνικά το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων. Πρόκειται λοιπόν για μία Διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), όπως είναι το Moodle. Το LAMS διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για το σχεδιασμό, την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων – ολοκληρωμένων μαθημάτων, με απλό και εύχρηστο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί, ως συγγραφείς των μαθημάτων, σύρουν και αφήνουν (drag & drop) τις δραστηριότητες στην επιφάνεια δημιουργίας και έπειτα τις ενώνουν για να παραγάγουν μια μαθησιακή ακολουθία, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο ατομικών ή συνεργατικών εργασιών. Οι εκπαιδευόμενοι πλοηγούνται στις δραστηριότητες, σαν να βρίσκονται σε ένα δικτυακό τόπο στο Internet. 

Τώρα, όσον αφορά τον κύκλο του αζώτου, είναι η διδακτική ενότητα που αποφάσισα να δημιουργήσω με τη χρήση αυτού του εξαιρετικού εργαλείου, στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”, του ΜΔΕ «Διδακτική της Βιολογίας».

 

 

Αυτή λοιπόν είναι η μαθησιακή ακολουθία που δημιούργησα.

Ξεκινάει με ένα πίνακα ανακοινώσεων, δηλαδή μία δραστηριότητα που δίνει πληροφορίες σχετικά το μάθημα που θα διδαχτεί, τους στόχους και τη διάρκειά του.

Ακολουθεί μία ομαδική δραστηριότητα συνομιλίας και επισκόπησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι μαθητές κατέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις.

Το θέμα συζήτησης του chat.

Έπειτα χρησιμοποίησα το εργαλείο διαμοίρασης πόρων, που περιέχει τη θεωρία του μαθήματος σε μορφή βίντεο (από το youtube) και εικόνας (από το φωτόδεντρο).

 

 

Εδώ μπορείτε να επιδράσετε πάνω στην εικόνα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης.

Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 10 απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, ώστε να αξιολογηθούν για την κατανόηση της νέας γνώσης.

Στο σημείο αυτό, ζητάω από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το “νοητικό χάρτη” για να κατασκευάσουν ένα χάρτη εννοιών, δίνοντάς τους έννοιες και συνδετικές λέξεις.

Σειρά είχε το εργαλείο “χώρος έκθεσης εικόνων”, στο οποίο είχα επισυνάψει μία εικόνα και ζητούσα από τους μαθητές να την κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τα κενά.

Έπειτα τους δίνω κάποιες ερωτήσεις ανάπτυξης, τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν σε αρχείο word, και αφού επισυνάψουν την εικόνα της προηγούμενης δραστηριότητας απαντημένη, θα πρέπει να υποβάλλουν το αρχείο που δημιούργησαν.

Εδώ υπάρχει ένα stop, που δηλώνει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να συγχρονιστούν ώστε να ξεκινήσει η επόμενη δραστηριοτητα.

Στη συνέχεια παραθέτω μία φράση που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο και ζητάω να την εξηγήσουν μέσα σε ένα φόρουμ.

Το θέμα συζήτησης του φόρουμ.

Ακόμα, έκανα χρήση μίας ομαδικής δραστηριότητας “διαμοιρασμού πόρων και συζήτησης”, όπου θα έπρεπε να μελετήσουν ορισμένες διαφάνειες μίας παρουσίασης και μετά να καταθέσουν την άποψή τους σε μία σχετική ερώτηση.

Το θέμα συζήτησης του φόρουμ.

Ύστερα, τοποθέτησα το εργαλείο με τον ιστότοπο wiki, και τους ζήτησα να δημιουργήσουν συνεργατικά ένα κείμενο σχετικό με τον κύκλο του αζώτου, στην κοινή wiki σελίδα που χρησιμοποιούμε στην τάξη.

Ακολουθεί ένα ακόμα stop, έτσι ώστε να συγχρονιστούν όλοι οι μαθητές στο πείραμα που ακολουθεί.

Ακόμα, έκανα χρήση του υπολογιστικού φύλλου, όπου τους ανέθεσα μία πειραματική διαδικασία. Στο φύλλο θα έπρεπε να καταγράψουν τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις τους.

Τέλος, με χρήση του εργαλείου της ψηφοφορίας, προσπαθώ να διερευνήσω εάν και πόσο οι μαθητές αισθάνονται ικανοποιημένοι με την έκβαση αυτής της διδασκαλίας.

 


Skip to toolbar