LAMS και κύκλος αζώτου

Εδώ φαίνεται η ακολουθία, όπως τη βλέπει ο μαθητής.

LAMS και κύκλος αζώτου..

Για να δούμε πώς συνδέονται αυτές οι δύο έννοιες θα πρέπει πρώτα να έχουμε μία εικόνα του τι είναι το LAMS, ή στα ελληνικά το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων. Πρόκειται λοιπόν για μία Διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει τη διδασκαλία και τη μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο σύστημα ή σε συνδυασμό με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS), όπως είναι το Moodle. Το LAMS διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων και παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα οπτικό περιβάλλον δημιουργίας για το σχεδιασμό, την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων – ολοκληρωμένων μαθημάτων, με απλό και εύχρηστο τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί, ως συγγραφείς των μαθημάτων, σύρουν και αφήνουν (drag & drop) τις δραστηριότητες στην επιφάνεια δημιουργίας και έπειτα τις ενώνουν για να παραγάγουν μια μαθησιακή ακολουθία, η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο ατομικών ή συνεργατικών εργασιών. Οι εκπαιδευόμενοι πλοηγούνται στις δραστηριότητες, σαν να βρίσκονται σε ένα δικτυακό τόπο στο Internet. 

Τώρα, όσον αφορά τον κύκλο του αζώτου, είναι η διδακτική ενότητα που αποφάσισα να δημιουργήσω με τη χρήση αυτού του εξαιρετικού εργαλείου, στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”, του ΜΔΕ «Διδακτική της Βιολογίας».

 

 

Αυτή λοιπόν είναι η μαθησιακή ακολουθία που δημιούργησα.
Ξεκινάει με ένα πίνακα ανακοινώσεων, δηλαδή μία δραστηριότητα που δίνει πληροφορίες σχετικά το μάθημα που θα διδαχτεί, τους στόχους και τη διάρκειά του.
Ακολουθεί μία ομαδική δραστηριότητα συνομιλίας και επισκόπησης, ώστε να διαπιστωθεί εάν οι μαθητές κατέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις.
Το θέμα συζήτησης του chat.
Έπειτα χρησιμοποίησα το εργαλείο διαμοίρασης πόρων, που περιέχει τη θεωρία του μαθήματος σε μορφή βίντεο (από το youtube) και εικόνας (από το φωτόδεντρο).

 

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο. 

 

Εδώ μπορείτε να επιδράσετε πάνω στην εικόνα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 10 απαντήσεις πολλαπλής επιλογής, ώστε να αξιολογηθούν για την κατανόηση της νέας γνώσης.
Στο σημείο αυτό, ζητάω από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν το “νοητικό χάρτη” για να κατασκευάσουν ένα χάρτη εννοιών, δίνοντάς τους έννοιες και συνδετικές λέξεις.
Σειρά είχε το εργαλείο “χώρος έκθεσης εικόνων”, στο οποίο είχα επισυνάψει μία εικόνα και ζητούσα από τους μαθητές να την κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τα κενά.
Έπειτα τους δίνω κάποιες ερωτήσεις ανάπτυξης, τις οποίες θα πρέπει να απαντήσουν σε αρχείο word, και αφού επισυνάψουν την εικόνα της προηγούμενης δραστηριότητας απαντημένη, θα πρέπει να υποβάλλουν το αρχείο που δημιούργησαν.
Εδώ υπάρχει ένα stop, που δηλώνει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να συγχρονιστούν ώστε να ξεκινήσει η επόμενη δραστηριοτητα.
Στη συνέχεια παραθέτω μία φράση που αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο και ζητάω να την εξηγήσουν μέσα σε ένα φόρουμ.
Το θέμα συζήτησης του φόρουμ.
Ακόμα, έκανα χρήση μίας ομαδικής δραστηριότητας “διαμοιρασμού πόρων και συζήτησης”, όπου θα έπρεπε να μελετήσουν ορισμένες διαφάνειες μίας παρουσίασης και μετά να καταθέσουν την άποψή τους σε μία σχετική ερώτηση.
Εδώ μπορείτε να δείτε την παρουσίαση.
Το θέμα συζήτησης του φόρουμ.
Ύστερα, τοποθέτησα το εργαλείο με τον ιστότοπο wiki, και τους ζήτησα να δημιουργήσουν συνεργατικά ένα κείμενο σχετικό με τον κύκλο του αζώτου, στην κοινή wiki σελίδα που χρησιμοποιούμε στην τάξη.
Ακολουθεί ένα ακόμα stop, έτσι ώστε να συγχρονιστούν όλοι οι μαθητές στο πείραμα που ακολουθεί.
Ακόμα, έκανα χρήση του υπολογιστικού φύλλου, όπου τους ανέθεσα μία πειραματική διαδικασία. Στο φύλλο θα έπρεπε να καταγράψουν τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις τους.
Τέλος, με χρήση του εργαλείου της ψηφοφορίας, προσπαθώ να διερευνήσω εάν και πόσο οι μαθητές αισθάνονται ικανοποιημένοι με την έκβαση αυτής της διδασκαλίας.

 


Wikis & εκπαίδευση

Ο όρος ‘wiki’ προέρχεται από μια χαβανέζικη φράση: wiki-wiki, που σημαίνει γρήγορο/ σύντομο, ενώ ερμηνεύεται μερικές φορές ως ακρώνυμο για το “What I know is” δηλαδή “Αυτό που εγώ ξέρω είναι”. Η φράση αυτή είναι χαρακτηριστική για τον τρόπο λειτουργίας του Wiki: ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται.


Η πρώτη μου σελίδα wiki

Η συγκεκριμένη wiki σελίδα δημιουργήθηκε στα πλαίσια μίας ανατεθείσας εργασίας του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας» του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διδακτική της Βιολογίας» του ΕΚΠΑ.  Σκοπός ήταν η εξάσκηση με τον κώδικα που χρησιμοποιούν τα wikis. Συγκεκριμένα, έγραψα τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων της Δ’ τάξης εσπερινού ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, στο μάθημα Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης της χρονιάς 2015. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τους κανόνες για μορφοποίηση κειμένου σύμφωνα με τη γλώσσα wiki, η τελική μορφή του κειμένου ήταν ίδια με αυτή των θεμάτων, όπως ακριβώς δόθηκαν στους μαθητές.

Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου.
Ο όρος Wiki όμως, μπορεί να αναφέρεται και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται για να κατασκευαστούν Wiki σελίδες. Το λογισμικό wiki παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας χρηστών να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους (ιδέες, φωτογραφίες, πηγές κ.ά.) για την παραγωγή ενός κοινού έργου (π.χ. σχολική έρευνα, παραγωγή σημειώσεων, ανταλλαγή ιδεών πάνω σε μια συζήτηση) που αναρτάται σε ένα δικτυακό τόπο.
Σε ένα τυπικό wiki, το κείμενο είναι γραμμένο με μια απλουστευμένη γλώσσα σήμανσης (γνωστή ως “wiki markup”) ή ένα επεξεργαστή εμπλουτισμένου κειμένου. Η γλώσσα mark-up είναι ευκολότερη και πιο αυτοματοποιημένη από την HTML.
Ολόκληρο το σώμα των σελίδων, οι οποίες είναι έντονα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους λέγεται “το wiki”, ενώ μία σελίδα μόνη της σε ένα wiki αναφέρεται ως “σελίδα wiki”, και σε αυτήν μπορούν να ενσωματωθούν πολλαπλοί τύποι πολυμέσων (π.χ. εικόνες, βίντεο, ήχοι).
Η χρήση ενός wiki δεν σημαίνει περισσότερη δουλειά, αλλά καλύτερη οργάνωση σε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα με τον “παλιό τρόπο”.
Κάθε μεμονωμένη αλλαγή που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του χρόνου καταγράφεται, έτσι ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή μια σελίδα να μπορεί να επανέλθει σε κάποια από τις προηγούμενες καταστάσεις της. Επίσης, το wiki περιλαμβάνει εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν την κατάστασή του. Ένα wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών του, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε προσθέτει κάτι σε ένα wiki, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί ότι ο επόμενος χρήστης μπορεί να το σβήσει ή να το παραφράσει. 

Χρήση των wikis στην τάξη

Η ανάπτυξη ενός wiki συνήθως σχετίζεται με τη δημιουργία μίας μαθησιακής κοινότητας. Μέσα σε μια μαθησιακή κοινότητα ο στόχος είναι η προαγωγή της συλλογικής γνώσης με τρόπο ώστε να υποστηρίζει και την ανάπτυξη της ατομικής γνώσης.

Παραδειγματικές χρήσεις του wiki:

 1. συνεργατική συλλογή υλικού πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα και έπειτα συγγραφή κειμένων, βιβλίων ή εργασιών
 2. συνεργατική συγγραφή εμπειριών
 3. ομαδικά έργα μαθητευόμενων
 4. ομαδικά έργα διδασκόντων
 5. ανταλλαγή απόψεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση
 6. δημιουργία προσωπικών ή ομαδικών portfolio
 7. ετεροαξιολόγηση
 8. υποστήριξη συναντήσεων
 9. ανάπτυξη θεματικών γλωσσάριων
 10. διαμοιρασμός εργασιών
 11. ιστοχώροι μαθημάτων
 12. επισκόπηση εξετάσεων
 13. αξιολόγηση

Πλεονεκτήματα από τη χρήση wiki στην τάξη

Υπάρχουν ενδείξεις ότι στην εκπαίδευση η χρήση wiki μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση/ενίσχυση:

 • των επιδόσεων των μαθητών στα αντίστοιχα μαθήματα
 • των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων των μαθητών
 • δημιουργικών δεξιοτήτων (π.χ. επεξεργασία πληροφοριών, λεκτική έκφραση, ποιότητας συγγραφής ενός έργου)
 • της κριτικής σκέψης των μαθητών
 • της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ ολοκληρωμένο
 • της δέσμευσης όλων των εκπαιδευόμενων
 • της αίσθησης της ιδιοκτησίας
 • των διαπροσωπικών σχέσεων (τόσο με μαθητευόμενους και διδάσκοντες όσο και με μαθητευόμενους μεταξύ τους)
 • των επικοινωνιακών δεξιοτήτων (επίτευξη ομοφωνίας και συμβιβασμού) των μαθητών
 • της συνεργατικότητας, με παράλληλη μείωση του ανταγωνισμού
 • των δεξιοτήτων ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών
 • της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων
 • της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης
 • της μαθητοκεντρικής και δημοκρατικής μάθησης


Χρήση του φωτόδεντρου στην εκπαίδευση

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο φωτόδεντρο υπάρχουν πάνω από 5,000 μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατοι χάρτες, ασκήσεις κ.ά., ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα αντικείμενα.

Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε μαθητές, δασκάλους, γονείς και γενικά σε κάθε ενδιαφερόμενο.


Ένταξη εκπαιδευτικού υλικού στο σχέδιο μαθήματος

Το παρακάτω βίντεο από το φωτόδεντρο περιέχει μία αναδραστική άσκηση και μπορεί να ενταχθεί στο μάθημα Βιολογίας Γυμνασίου, συγκεκριμένα στη διδασκαλία της ενότητας «Κύτταρο: η μονάδα της ζωής», ώστε να καλυφθεί ο εξής διδακτικός στόχος: Οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να διακρίνουν κάποιες ουσιαστικές δομικές διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των φυτικών και ζωικών κυττάρων.

Βίντεο: Ομοιότητες και Διαφορές φυτικού – ζωικού κυττάρου


Χρησιμοποιώντας πρόσθετα στη διδασκαλία της Βιολογίας.

Μάθημα: Η θεωρία της φυσικής επιλογής

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές Γ’ Λυκείου.

Στόχοι

Μετά το τέλος διδασκαλίας αυτής της ενότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Να προσδιορίσουν τις παρατηρήσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρία της φυσικής επιλογής, καθώς και τα συμπεράσματα που απορρέουν από αυτές,
 2. Να αντιληφθούν τον όρο φυσική επιλογή, όπως τον εισήγαγε ο Δαρβίνος,
 3. Να εξηγούν την ποικιλία των ειδών στον πλανήτη, σύμφωνα με τη θεωρία του Δαρβίνου,
 4. Να εντοπίσουν τη διαφορά μεταξύ της φυσικής και τεχνητής επιλογής.

Το πρόσθετο που θα χρησιμοποιήσω για την επίτευξη των στόχων είναι το “Text To Speech Widget”. Το πρόσθετο αυτό μετατρέπει οποιοδήποτε γραπτό κείμενο σε προφορικό λόγο. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και υποστηρίζει αρκετές γλώσσες. Για τη μετατροπή από το γραπτό στον προφορικό λόγο χρειάζεται μόνο η επιλογή του περιεχομένου που θέλουμε να ακούσουμε και η μεταφορά του στην ειδική περιοχή του πρόσθετου (είτε με drag and drop είτε με αντιγραφή και επικόλληση).

Το πρόσθετο αυτό είναι πολύ χρήσιμο στην περίπτωση μαθητών με προβλήματα όρασης, ή οποιαδήποτε μορφή μαθησιακής δυσκολίας, που μπορεί να δυσχεραίνει την ανάγνωση ή/και κατανόηση ενός κειμένου (π.χ. δυσλεξία, δυσαναγνωσία). Οπότε, απώτερος σκοπός είναι να κατακτηθούν οι στόχοι από όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες που σχετίζονται με τα παραπάνω.


Θεωρητικό κείμενο

Ο Κάρολος Δαρβίνος γεννήθηκε στην Αγγλία το 1809 και είναι γνωστός ως ο θεμελιωτής της θεωρίας της εξέλιξης. Σε ηλικία 22 ετών (1831) συμμετείχε ως άμισθος φυσιοδίφης σε ένα πενταετές ταξίδι με τη φρεγάτα «Beagle» (Ιχνηλάτης) σε μια υπερπόντια αποστολή για λογαριασμό του Βρετανικού Ναυτικού. Οι λεπτομερείς παρατηρήσεις του στη βιολογία και τα δείγματα άγριας ζωής και απολιθωμάτων που συνέλεξε τον οδήγησαν να μελετήσει την ποικιλομορφία των ειδών και να αναπτύξει τη θεωρία του για τον μηχανισμό της φυσικής επιλογής το 1838. Το βιβλίο του “Προέλευση των ειδών διά της φυσικής επιλογής” εξαντλήθηκε την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του και παραμένει έως σήμερα ένα από τα βιβλία που έχουν πραγματοποιήσει τις περισσότερες εκδόσεις παγκοσμίως.

Η θεωρία της φυσικής επιλογής μπορεί να συνοψιστεί σε 5 βασικές παρατηρήσεις και σε 3 συμπεράσματα που απορρέουν από αυτές.

 • Παρατήρηση 1: Οι πληθυσμοί των διάφορων ειδών τείνουν να αυξάνονται από γενιά σε γενιά με ρυθμό γεωμετρικής προόδου.
 • Παρατήρηση 2: Αν εξαιρεθούν οι εποχικές διακυμάνσεις, τα μεγέθη των πληθυσμών παραμένουν σχετικά σταθερά.
  • Συμπέρασμα 1: Για να παραμείνει σταθερό το μέγεθος ενός πληθυσμού, παρά την τάση για αύξηση, μερικά άτομα δεν επιβιώνουν ή δεν αναπαράγονται. Συνεπώς μεταξύ των οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης.
 • Παρατήρηση 3: Τα άτομα ενός είδους δεν είναι όμοια. Στους πληθυσμούς υπάρχει μια τεράστια ποικιλομορφία όσον αφορά τα φυσικά χαρακτηριστικά των μελών τους.
  • Συμπέρασμα 2: Η επιτυχία στον αγώνα για την επιβίωση δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως, εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που έχει κληρονομήσει ένας οργανισμός από τους προγόνους του. Οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν περισσότερο ή/και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους οργανισμούς οι οποίοι έχουν κληρονομήσει λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τους χαρακτηριστικά.
 • Παρατήρηση 4: Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των γονέων κληροδοτούνται στους απογόνους τους.
  • Συμπέρασμα 3: Τα ευνοϊκά για την επιβίωση χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται στην επόμενη γενιά με μεγαλύτερη συχνότητα από τα λιγότερο ευνοϊκά, καθώς οι φορείς τους επιβιώνουν και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους φορείς των λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση όλο και περισσότερων ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσμό μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου είδους.

Η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους, επιβιώνουν, και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρμοσμένους, ονομάστηκε από τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε σε αντιδιαστολή με την τεχνητή επιλογή, η οποία πραγματοποιείται από τον άνθρωπο με καθοδηγούμνες διασταύρωσεις των καταλληλότερων ζώων ή φυτών, ώστε να προκύψουν απόγονοι με επιθυμητά χαρακτηριστικά.

Διευκρινίσεις στη θεωρία της φυσικής επιλογής:

 1. Η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσμό και συνεπώς ο πληθυσμός αντιπροσωπεύει τη μικρότερη δυνατή μονάδα που μπορεί να εξελιχθεί.
 2. Η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη. 

Βικιπαίδεια: Η Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια

Βικιπαίδεια: Η Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια

Η Βικιπαίδεια είναι ένα συλλογικό, παγκόσμιο και πολύγλωσσο εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα, που έχει δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο. Στόχος της είναι η ελεύθερη παροχή έγκυρου περιεχομένου, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημοσιεύσει περιεχόμενο άμεσα, αρκεί να ακολουθήσει κάποια βήματα και να σεβαστεί κάποιους βασικούς κανόνες.


Η σελίδα μου στη Βικιπαίδεια
Η δημιουργία προσωπικής σελίδας στη Βικιπαίδεια είναι πραγματικά απόλαυση! Με απλό και εύκολο τρόπο μπορεί κάποιος χρήστης, ακόμα και αν τη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά, να προσθέσει διάφορες πληροφορίες στην προσωπική του σελίδα.
Φυσικά, το περιεχόμενο των όσων γράφει θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την πολιτική της Wiki. Διαφορετικά, το αντίθετο με τους όρους χρήσης περιεχόμενο αφαιρείται από άλλους χρήστες, άμεσα.

Το πρώτο μου λήμμα!
Είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσει κάποιος ένα λήμμα. Αρκεί το περιεχόμενό του να είναι έγκυρο, τεκμηριωμένο και να μην επαναλαμβάνεται. Αλλιώς υπάρχει το ενδεχόμενο διαγραφής του από άλλους χρήστες.

Η συνεισφορά μου στη Βικιπαίδεια
Εξίσου εύκολο είναι να προσθέσει κάποιος μία πληροφορία στη Βικιπαίδεια. Όπως και στην περίπτωση δημιουργίας ενός λύμματος, θα πρέπει αυτή να είναι έγκυρη, τεκμηριωμένη και να μην επαναλαμβάνεται. Αλλιώς υπάρχει το ενδεχόμενο διαγραφής της από άλλους χρήστες. Στο παραπάνω λήμμα για παράδειγμα πρόσθεσα την εικόνα.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα κάποιος χρήστης να ελέγξει τη δραστηριότητά του στη Βικιπαίδεια, απλά και γρήγορα, πατώντας πάνω στις λέξεις “Η συνεισφορά μου”.

Skip to toolbar