Διατήρηση Ενέργειας (προσομοίωση)

Διατήρηση Ενέργειας (προσομοίωση)

Οι ψηφιακές προσομοιώσεις είναι ένα πολύ καλό εργαλείο βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις θετικές επιστήμες. Στο συγκεκριμένο άρθρο θα δούμε την προσομοίωση με τίτλο “Διατήρηση Ενέργειας” η οποία μπορεί να μας βοηθηθεί στην διδασκαλία της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας καθώς και την διατήρηση της μηχανικής ενέργειας στους μαθητές της β’ γυμνασίου στη φυσική. Την προσομοίωση δημιούργησε ο Σιτσανλής Ηλίας και την βρήκαμε […]

Read Me Leave comment