Η νοοτροπία του ανοικτού λογισμικού τώρα και στην εκπαίδευση

Η νοοτροπία του ανοικτού λογισμικού τώρα και στην εκπαίδευση

  Η συνεχής αύξηση της τεχνολογίας αυξάνει και τις δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο. Μια από αυτές είναι και η εύκολη συγκέντρωση αλλά και διαμοιρασμός των πληροφοριών. Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν στου χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να μάθουν σχεδόν οπουδήποτε. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους για να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες και προς όφελος τις εκπαίδευσης. Έτσι […]

Read Me 1 Comment