Οργανώνουμε τη σκέψη μας με το CmapTools

Οργανώνουμε τη σκέψη μας με το CmapTools

Όλοι οι μαθητές, ιδίως αυτοί που έχουν μια προτίμηση και έφεση στην οπτική μάθηση, επωφελούνται εκφράζοντας ιδέες, πληροφορίες και σκέψεις χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό από σχήματα, χρώματα, εικόνες, κείμενο και ήχο. Διδακτική αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών Οι εννοιολογικοί χάρτες επιτρέπουν στους μαθητές και τις μαθήτριες να: σχεδιάζουν αναλύουν τη σκέψη τους επεξεργάζονται πληροφορίες οργανώνουν τις ιδέες τους βλέπουν σχέσεις και να κάνουν συνδέσεις συγκρίνουν σκέφτονται  δημιουργικά […]

Read Me 1 Comment

Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Τι είναι το Moodle Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System – CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD […]

Read Me 3 Comments