Το LAMS στην εκπαίδευση

Το LAMS στην εκπαίδευση

Τι είναι το LAMS;  Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων  (LAMS) είναι ένα επαναστατικό νέο εργαλείο για απευθείας σύνδεση, διαχείριση και εκπόνηση συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων. Προσφέρει ένα φιλικό περιβάλλον σχεδίασης μιας ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων που μπορούν να εκπονούνται ατομικά, συνεργατικά, ή σε μεγαλύτερες ομάδες. Ο εκπαιδευόμενος βλέπει την τρέχουσα δραστηριότητα που είναι και αν διακόψει μπορεί να επανέλθει αργότερα για να συνεχίσει από το ίδιο σημείο ή […]

Read Me 1 Comment

Γράφοντας στο wiki

Γράφοντας στο wiki

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Διδακτική της Βιολογίας» του τμήματος Βιολογίας του πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήσαμε ένα wiki. Σκοπός μας ήταν να πειραματιστούμε με τον κώδικα που χρησιμοποιούν τα wikis. Για το λόγο αυτό πήραμε τα θέματα  των πανελλαδικών εξετάσεων του 2015 για το μάθημα της  Βιολογίας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατών ποιο πιστή αποτύπωση χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες […]

Read Me Leave comment

e-σχολείο ή αλλιώς Φωτόδεντρο

e-σχολείο ή αλλιώς Φωτόδεντρο

           Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί την κεντρική e-υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας για την ενοποιημένη αναζήτηση και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα σχολεία. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.             Το Φωτόδεντρο προωθεί τη χρήση των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων (OER) για τα σχολεία, υλοποιώντας την εθνική στρατηγική για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Όλο το […]

Read Me Leave comment

H wiki…pedia στην εκπαίδευση

H wiki…pedia στην εκπαίδευση

Τι είναι ένα wiki? Tα Wikis αποτελούν ιστοσελίδες που δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να προσθέτουν ή να τροποποιούν το περιεχόμενό τους γρήγορα και εύκολα, ώστε να συνεργάζονται αποτελεσματικά, κατά την κοινή τους προσπάθεια. Η φιλοσοφία των wikis Η διαδικασία είναι το τελικό προϊόν. Το νόημα αναπτύσσεται και καθοδηγείται μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις την ώρα που δημιουργείται το κείμενο. Ένα από τα μεγαλύτερα […]

Read Me Leave comment

bbPress… και το debate μεταφέρετε στο διαδίκτυο

bbPress… και το debate μεταφέρετε στο διαδίκτυο

Στην καθημερινότητά μας εφαρμόζουμε συχνά τη διαλογική αντιπαράθεση. Κάθε φορά που πραγματοποιούμε μία συζήτηση στην οποία αντιπαραθετόμαστε με επιχειρήματα στην πραγματικότητα κάνουμε μια διαλογική αντιπαράθεση (debate). Έτσι χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει η τεχνική του debate μας είναι γνώριμη. Το debate σαν τεχνική έχει διεισδύσει τα τελευταία χρόνια και στην εκπαίδευση. Η αντιπαράθεση είναι το κλειδί για να οικοδομηθεί η γνώση και αποτελεί σημαντικό παράγοντα […]

Read Me Leave comment

Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Ψηφιακή τάξη ή αλλιώς…Moodle

Τι είναι το Moodle Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System – CMS), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas ως τμήμα του PhD […]

Read Me 3 Comments