ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

IMPLEMENTING A FLIPPED CLASSROOM: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEACHING IN A GREEK HIGH SCHOOL Gariou – Papalexiou Α., Papadakis S., Manousou Ε. & Geirgiadou I. (2017). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol.: 18(3), Article 3. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματικής μεθόδου στην…

Read More