Εκμάθηση ΚΩΔΙΚΑ Wiki

Το wiki είναι ένα δημοσιευμένο σύστημα λογισμικού, μέσω του οποίου οι χρήστες επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από κοινού αρχεία, κείμενα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ένα τυπικό wiki περιέχει πολλές σελίδες για τα θέματα ή το σκοπό ενός έργου και θα μπορούσε να είναι είτε ανοιχτό στο κοινό είτε περιορισμένο για χρήση εντός ενός οργανισμού. Τα…

Read More