ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

IMPLEMENTING A FLIPPED CLASSROOM: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEACHING IN A GREEK HIGH SCHOOL Gariou – Papalexiou Α., Papadakis S., Manousou Ε. & Geirgiadou I. (2017). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol.: 18(3), Article 3. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματικής μεθόδου στην…

Read More

Βικιπαίδεια

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Η Ελληνική Βικιπαίδεια είναι η ελληνόφωνη έκδοση της Wikipedia, της δωρεάν διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας….

Read More