ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:

IMPLEMENTING A FLIPPED CLASSROOM: A CASE STUDY OF BIOLOGY TEACHING IN A GREEK HIGH SCHOOL Gariou – Papalexiou Α., Papadakis S., Manousou Ε. & Geirgiadou I. (2017). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Vol.: 18(3), Article 3. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εφαρμογή του μοντέλου της «ανεστραμμένης τάξης» ως συμπληρωματικής μεθόδου στην…

Read More

Εκμάθηση ΚΩΔΙΚΑ Wiki

Το wiki είναι ένα δημοσιευμένο σύστημα λογισμικού, μέσω του οποίου οι χρήστες επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από κοινού αρχεία, κείμενα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ένα τυπικό wiki περιέχει πολλές σελίδες για τα θέματα ή το σκοπό ενός έργου και θα μπορούσε να είναι είτε ανοιχτό στο κοινό είτε περιορισμένο για χρήση εντός ενός οργανισμού. Τα…

Read More