Το wiki είναι ένα δημοσιευμένο σύστημα λογισμικού, μέσω του οποίου οι χρήστες επεξεργάζονται και διαχειρίζονται από κοινού αρχεία, κείμενα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Ένα τυπικό wiki περιέχει πολλές σελίδες για τα θέματα ή το σκοπό ενός έργου και θα μπορούσε να είναι είτε ανοιχτό στο κοινό είτε περιορισμένο για χρήση εντός ενός οργανισμού.

Τα Wiki ενεργοποιούνται από λογισμικό wiki, αλλιώς γνωστό ως wiki engines. Το περιεχόμενο δημιουργείται χωρίς καθορισμένο ιδιοκτήτη ή αρχηγό και τα wiki έχουν μικρή εγγενή δομή, επιτρέποντας τη δομή να αναδύεται σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών[1].

Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, και προκειμένου να εξοικειωθούμε στον κώδικα που χρησιμοποιείται στις σελίδες Wiki, κληθήκαμε να αντιγράψουμε σελίδες θεμάτων που μας έστειλαν. Τα θέματα που έλαβα εγώ αφορούσαν το μάθημα ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ από τις ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ του 2004.

Αρχικά έγραψα το κείμενο με απλές μορφοποιήσεις (έντονα γράμματα, πλάγια, κλπ.), δοσμένες με σαφείς οδηγίες από τον καθηγητή μας (Εικόνα 1).

Εικόνα 1

Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται η προεπισκόπηση των παραπάνω…

Εικόνα 2

Στη συνέχεια όμως, για περεταίρω αλλαγές συμβουλεύτηκα την σελίδα Βοήθειας της Wikipedia.org, για να εντοπίσω τον κώδικα και να εφαρμόσω μορφοποιήσεις όπως στοίχιση στο κέντρο (Εικόνα 3) ή στα δεξιά (Εικόνα 4), ορισμός εκθετών (Εικόνα 5) και υπογράμμιση (Εικόνα 6).

Εικόνα 3
Εικόνα 4
Εικόνα 5
Εικόνα 6

Τέλος, ασχολήθηκα για να βρω τον τρόπο να εμφανίζεται το διάγραμμα μέσα στο Θέμα 4ο και έκανα την απαραίτητη μορφοποίηση μείωσης μεγέθους (Εικόνα 7).

Εικόνα 7

Δείτε την σελίδα των θεμάτων, όπως εμφανίζεται μετά από τις μορφοποιήσεις, εδώ.

Για το Ιστορικό αναθεωρήσεων της σελίδας «Γιακουμή Σοφία», πατήστε εδώ.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Εκμάθηση ΚΩΔΙΚΑ Wiki”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *