Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας μελέτησα το άρθρο Molecular and Cellular Biology Animations το οποίο δημοσιεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 και αφορά τις ΤΠΕ στη Διδακτική της Βιολογίας.

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται έρευνα προκειμένου να προσδιοριστεί η καλύτερη μέθοδος ενσωμάτωσης κινούμενων εικόνων στην εκμάθηση της μοριακής βιολογίας.

Παρατίθεται το αρχείο PowerPoint, στο οποίο παρουσιάζω πολύ σύντομα τη διαδικασία της μελέτης που πραγματοποιήθηκε και τα αποτελέσματά της.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One Reply to “Μελέτη ξενόγλωσσης δημοσίευσης σχετική με ΤΠΕ & Διδακτική της Βιολογίας”

  1. Παναγιώτης Στασινάκης says:

    Πολύ καλά, θα ήταν βέβαια προτιμότερο να μας αναπτύξετε λίγο περισσότερο τη δημοσίευση ώστε διαβάζοντας το άρθρο να καταλάβουμε τι αφορά και με τι συσχετίζετε.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *