Μελέτη ξενόγλωσσου άρθρου που αφορά τη χρήση ΤΠΕ στη Διδακτική της Βιολογίας

Μελέτη ξενόγλωσσου άρθρου που αφορά τη χρήση ΤΠΕ στη Διδακτική της Βιολογίας

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” επεξεργάστηκα ένα ξενόγλωσσο άρθρο από δημοσίευση στο “Evolution: Education and Outreach” Volume 4, Supplement 2, p. 293-297 (2011) του Cameron M. Smith με τίτλο: “A Three-Step Method for Teaching the Principles of Evolution to Non-Biology Major Undergraduates”. Στο συγκεκριμένο άρθρο ο Cameron Smith περιγράφει την μέθοδο που ακολουθεί για τη διδασκαλία της εξέλιξης […]

Read Me 1 Comment