Δημιουργώντας εννοιολογικούς χάρτες…

Δημιουργώντας εννοιολογικούς χάρτες…

O εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν έναν τρόπο αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης ή πιο συγκεκριμένα την αναπαράσταση ενός κάποιου πεδίου γνώσεων. Υπάγονται στα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης, στα οποία εκτός από τους εννοιολογικούς χάρτες ανήκουν και οι νοητικοί χάρτες. Οι δύο αυτές κατηγορίες συχνά αλληλοεπικαλύπτονται και οι όροι χρησιμοποιούνται πολλές φορές για το ίδιο πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζουν με […]

Read Me Leave comment

Η συμβολή μου στη Βικιπαίδεια…

Η συμβολή μου στη Βικιπαίδεια…

Στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα στη Διδακτική της Βιολογίας” αφού μπήκα ως χρήστης στην Ελληνική Βικιπαίδεια, ακολουθώντας τις οδηγίες χρήστη, αναζήτησα άρθρα για την εξέλιξη των ειδών. Σε ένα άρθρο εντόπισα τη λέξη “οντογένεση” για την οποία δεν υπήρχε λήμμα. Έγραψα λοιπόν τον ορισμό της έννοιας αυτής από ένα λεξικό της Βιολογίας Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό, καταχωρώντας στοιχεία για τον τίτλο του βιβλίου, τον εκδοτικό […]

Read Me Leave comment

Βικιπαίδεια

Βικιπαίδεια

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει. Στα πλαίσια του μαθήματος Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας, του Μεταπτυχιακού “Διδακτική της Βιολογίας” δημιούργησα προσωπικό λογαριασμό στην Ελληνική Βικιπαίδεια, με […]

Read Me Leave comment

Κώδικας wiki…

Κώδικας wiki…

Το wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέτουν, να τροποποιούν και να διαγράφουν το περιεχόμενο σε συνεργασία με άλλους. Διαφέρει από ένα ιστολόγιο, στο γεγονός ότι το περιεχόμενο δημιουργείται χωρίς κάποιον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, επιτρέποντας να προκύψει δομή αντίστοιχη με τις ανάγκες των χρηστών της. Τα wikis είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση και για τους εκπαιδευτικούς και για τους […]

Read Me Leave comment