Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών

Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2 responses to “Τα χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών”

  1. Ωραία. Βέβαια σας είχαν δοθεί οδηγίες για να γράψετε και κάποιες σχετικές πληροφορίες όσο αφορά το μοντέλο και πώς το εφαρμόσατε.

  2. scham says:

    Καλή η προσπάθεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *