Ένα μάθημα στο moodle

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, δημιούργήσαμε στην πλατφόρμα του moodle ορισμένα μαθήματα. Τα μαθήματα που δημιούργησα απευθύνονται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας, καθώς αφορούν στόχους του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου με θέμα την βιολογία. Στο moodle γενικό θέμα ήταν ο μικρόκοσμος, δηλαδή ό,τι αφορά μικρόβια, γονίδια και γενικότερα οργανισμούς που δεν είναι διακριτοί με γυμνό οφθαλμό. Τα…

Read More