Παιχνίδι και βιολογία

Πολλές φορές οι μαθητές, βρίσκουν πιο ενδιαφέρουσα την μάθηση όταν αυτή συνδέεται με καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, θα μπορούσαν  να ενεργοποιήσουν την συμμετοχή των παιδιών, καθώς χρησιμοποιούν διάφορα τεχνικά μέσα, όπως εικόνα, σύμβολο, ήχο, κίνηση, μικρόκοσμος και οι προσομοιώσεις. Ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διδακτική του αναπνευστικού συστήματος…

Read More