Λίγο πριν τις πανελλήνιες..

Στο wiki, αναρτήθηκε ένα διαγώνισμα Βιολογίας γενικής παιδείας των εσπερινών λυκείων. Το διαγώνισμα αναρτήθηκε στο wiki, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών. Αν όλοι ανεβάζουν προτεινόμενα διαγωνίσματα ή ασκήσεις που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές, τότε θα βελτιωθεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι καθηγητές θα έχουν λιγότερη δουλειά…

Read More

Ένα μάθημα στο moodle

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, δημιούργήσαμε στην πλατφόρμα του moodle ορισμένα μαθήματα. Τα μαθήματα που δημιούργησα απευθύνονται σε παιδιά νηπιακής ηλικίας, καθώς αφορούν στόχους του αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου με θέμα την βιολογία. Στο moodle γενικό θέμα ήταν ο μικρόκοσμος, δηλαδή ό,τι αφορά μικρόβια, γονίδια και γενικότερα οργανισμούς που δεν είναι διακριτοί με γυμνό οφθαλμό. Τα…

Read More

Αντίστροφη τάξη; τι είναι αυτό;

Οι σημερινές παιδαγωγικές πρακτικές ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα επικρατεί η δασκαλοκεντρική μάθηση. Μία καινούρια παιδαγωγική προσέγγιση αποτελεί η “αντίστροφη τάξη”. Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί έναν συνδυασμό απο την παραδοσιακή και την εξ’ αποστάσεως μάθηση, η οποία βάσει ερευνών είναι αποτελεσματική. Ουσιαστικά στην…

Read More

Raδιενέργεια

  Πως τα παιδιά μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ραδιενέργεια; Η ραδιενέργεια είναι ένα απο τα βασικότερα προβήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας, καθώς υπάρχουν ήδη 443 ενεργοί, πολλοί ακόμη σχεδιάζονται, πορκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν, ένα απο τα μαθήματα που θα ήταν αναγκαίο να πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά…

Read More

Βιολογία στο νηπιαγωγείο; Απο που κι ως που;

Στις μέρες μας, η διδασκαλία φυσικών επιστημών απο τις πρώτες κιόλας ηλικίες, όπως είναι το νηπιαγωγείο, κρίνεται απαραίτητη. Ιδιαίτερα, μαθήματα όπως είναι η βιολογία, είναι σημαντικά, καθώς το παιδί μπορεί να αρχίσει να γνωρίζει τόσο τον φυσικό κόσμο γύρω του, όσο και κάποια πράγματα για το σώμα του, τις αισθήσεις του κλπ., απο τα πρώτα…

Read More