Στο wiki, αναρτήθηκε ένα διαγώνισμα Βιολογίας γενικής παιδείας των εσπερινών λυκείων. Το διαγώνισμα αναρτήθηκε στο wiki, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των καθηγητών.

Αν όλοι ανεβάζουν προτεινόμενα διαγωνίσματα ή ασκήσεις που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους μαθητές, τότε θα βελτιωθεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Οι καθηγητές θα έχουν λιγότερη δουλειά ατομικά, θα είναι πιο αποτελεσματική η διδασκαλία τους, θα βελτιωθούν οι επιδόσεις των μαθητών και παράλληλα το εκπαιδευτικό υλικό θα αναβαθμίζεται μέσω της ευκαιρίας συζητήσεων και διορθόσεων που μπορεί να προτείνει κάποιος άλλος.

Επίσης με την ανάρτηση στο wiki και οι μαθητές θα μπορούσαν στη συζήτηση να κάνουν παρατηρήσεις για τυχόν λάθη ή μια εναλλακτική οπτική σε μία διατύπωση ή λύση.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

One thought on “Λίγο πριν τις πανελλήνιες..”

Leave a Reply to Παναγιώτης Στασινάκης Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *