Η αναπνοή είναι μια πολύ σημαντική διεργασία για όλους τους οργανισμούς και απαραίτητη για την ύπαρξη ζωής. Χωρίς την αναπνοή δεν μπορούμε να προσλαμβάνουμε τα στοιχεία του περιβάλλοντος που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Κάθε ζωντανός οργανισμός που υπάρχει, αναπνέει, είτε ανήκει στη φύση είτε στο ζωϊκό βασίλειο.

   Απο τους οργανισμούς του ζωϊκού βασιλείου, δεν αναπνέουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάθε ένας απο αυτούς μπορεί να αναπνέει με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με το είδος και το περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Για παράδειγμα, όλα τα σπονδυλωτά που ανήκουν σε υδάτινο περιβάλλον αναπνέουν μέσω βραγχίων. Ας δούμε πιο συνοπτικά, εύκολα και γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο αναπνέουν όλοι οι οργανισμοί του ζωϊκού βασιλείου ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:

 

Πηγή εικόνας 1

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *