Πως τα παιδιά μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα για την ραδιενέργεια;

Η ραδιενέργεια είναι ένα απο τα βασικότερα προβήματα που μαστίζουν την κοινωνία μας, καθώς υπάρχουν ήδη 443 ενεργοί, πολλοί ακόμη σχεδιάζονται, πορκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες κάθε χώρας. Έτσι λοιπόν, ένα απο τα μαθήματα που θα ήταν αναγκαίο να πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά πλαίσια είναι η ραδιενέργεια με ό,τι αυτή συνεπάγεται.

 

Διδακτικοί στόχοι:

  • Τα παιδιά γνωρίζουν τις βασικές μορφές ακτινοβολίας
  • Να γνωρίζουν ποιες είναι οι επιπτώσεις της ραδιενεργούς ακτινοβολίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον
  • Να ενημερωθούν για τον κύκλο των πυρηνικών καυσίμων και αποβλήτων

Για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι αναγκαίο να ξέρουμε ποιες είναι οι πρότερες γνώσεις των μαθητών, έτσι ώστε αν χρειαστεί να τους τροποποιήσουμε προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Στόχος κάθε μαθήματος πρέπει να είναι τα παιδιά να οικοδομούν νέα γνώση. Γι’ αυτό το λόγο, πριν οργανώσουμε δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων, θα ήταν καλό να ελέγξουμε ποιες είναι οι ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Γι’ αυτό τον σκοπό, θα κατασκευάσουμε ένα quiz, στο οποίο οι μαθητές θα μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις διαφορετικού τύπου δυσκολίας και με αυτό τον τρόπο να δούμε κατα πόσο οι στόχοι οι οποίοι έχουμε θέσει είναι εύστοχοι ή χρειάζονται τροποποίηση.

Ένα παράδειγμα quiz που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είναι το εξής:

Απο το 1960-1970 η πυρηνική ενέργεια άρχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Η συνεχής κατασκευή αντιδραστήρων και η αύξηση χρήσης αυτής, έχει προκαλέσει και την αύξηση της ραδιενέργειας που μας περιβάλλει. Η ραδιενέργεια αυτή όμως, είναι τόσο επικύνδυνη για τον άνθρωπο, καθώς έχει τη δυνατότητα να προκαλεί “ιονισμό” σε οποιοδήποτε άτομο προσβάλλει (Γεωργόπουλος, κ.α., 2013).

 

Results

Σωστή απάντηση!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

#1. Απο τι εξαρτάται η ποιότητα της ατμόσφαιρας;

#2. Ποιο είναι τι βαρύτερο άτομο που βρίσκεται στη φύση;

#3. Η ακτινοβολία γ αποτελείται από κύματα, όπως του φωτός, αλλά

#4. Κυριότερες μονάδες μέτρησης της ραδιενέργειας

#5. Επιπτώσεις ραδιενεργούς ακτινοβολίας

Finish

Αφού εξετάσουμε επομένως, τις πρότερες γνώσεις των παιδιών, προχωράμε στην επίτευξη των εκπαιδευτικών μας στόχων. Για τον πρώτο, αλλά και τον δεύτερο στόχο μας, θα μοιράσουμε στα παιδιά άρθρα που να μιλούν για τις μορφές ραδιενέργειας και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Στη συνέχεια, να τους ζητήσουμε να φτιάξουν ένα δικό τους μικρό άρθρο στο οποίο θα ανέφεραν βασικά στοιχεία για την ραδιενεργό ακτινοβολία τα οποία μπορεί να αναφέρονται μέσα στο άρθρο, αλλά και κάποια που θα προέρχονται απο δική τους αναζήτηση στο διαδίκτυο ή οπουδήποτε αλλού.

Για τον τρίτο μας διδακτικό στόχο θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τα παιδιά σε ομάδες των 5 ατόμων, ζητώντας να φτιάξουν μία παρουσίαση σε powerpoint σχετικά με τα πυρηνικά απόβλητα στους συμμαθητές τους, εξηγώντας της επιπτώσεις στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, αλλά και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης που μπορεί να βρήκαν ή ακόμη και να σκέφτηκαν.

 

Πηγή εικόνας 1

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

3 thoughts on “Raδιενέργεια”

Leave a Reply

Your email address will not be published.