Γιατί υπάρχει αυτό το ιστολόγιο;

Το συγκεκριμένο ιστολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του ΜΔΕ “Διδακτική της Βιολογίας και Νέες Τεχνολογίες”. Στόχος είναι μέσα απο αυτό, να αναδειχθεί η συνεργατική μάθηση, μέσω της αλληλεπίδρασης μαθητή-δασκάλου, η ενημέρωση των μαθητών, και όχι μόνο, για διάφορα θέματα βιολογίας και ο προβληματισμός πάνω σε αυτά.