ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μπάζου Ολυμπία

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


  • 2018 – : ΜΔΕ “Διδακτική της Βιολογίας”, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
  • 2012 – 2018: Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Bazou, O., Megalofonou, P. and Karakatsouli, N. (2017), Investigating the learning ability of gilthead seabream, Sparus aurata. Aquaculture Europe 17. International Conference & Exposition, Dubrovnik (Crοatia), Abstracts, 76-77. (Προφορική παρουσίαση)

 


Εικόνα: ΠΗΓΗ

One Reply to “ΒΙΟγραφικό”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *