Λίγα λόγια για τα… “ΒιοΛογια”

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Διδακτική της Βιολογίας”, ως ένα μέσο παρουσίασης των αντικειμένων που διδάσκονται και των εργασιών που ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτού.

Πέραν των άρθρων με υποχρεωτικά κατευθυνόμενη θεματολογία απ’ τους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, κύρια θεματολογία των λοιπών αναρτούμενων άρθρων αναμένεται να είναι η Ζωολογία και η Εξελικτική Βιολογία, ως δύο Βιολογικοί κλάδοι που πραγματεύονται μια μεγάλη ποικιλία ζητημάτων, τα οποία αν και φαινομενικά απτά, ταλαιπωρούν συχνά στην κατανόησή τους. Στόχος δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης και διδακτικών προτάσεων, αλλά και η παρουσίαση μιας σειράς θεμάτων που θα αναδείξουν το πόσο ενδιαφέρουσα και ευχάριστη μπορεί να γίνει η επιστήμη της ζωής, εάν προσεγγιστεί αφενός σωστά και αφετέρου από μια πιο εναλλακτική διδακτική σκοπιά.

Το υλικό του ιστολογίου απευθύνεται κυρίως:

  • Σε διδάσκοντες που αναζητούν καινούργιες και κατανοητές ιδέες για την προσέγγιση θεμάτων που διδάσκονται για χρόνια στα σχολεία. (Με εξαίρεση τα θέματα της Εξέλιξης που αφορούν κυρίως τη Γ’ Λυκείου, τα υπόλοιπα άρθρα μπορούν να αξιοποιηθούν από διδάσκοντες στις περισσότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες).
  • Σε διδάσκοντες της Βιολογίας που αναζητούν ενδιαφέροντα και πρωτότυπα θέματα για τον εμπλουτισμό των ερεθισμάτων που παρέχουν στους μαθητές τους και των βιολογικών προβληματισμών που θέτουν εντός τάξης.
  • Σε μαθητές (κυρίως Γ’ Λυκείου) και φοιτητές Βιολογίας που αναζητούν μια εναλλακτική προσέγγιση σε δυσνόητα θέματα που καλούνται να κατανοήσουν/αποστηθίσουν.

Εικόνα: ΠΗΓΗ