To Wikipedia αποτελεί μια εξαιρετική πηγή πληροφοριών. Μπορεί να αξιοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους και σίγουρα αποτελεί έναν χώρο όπου μπορεί να γίνει από κοινού επεξεργασία πληροφοριών μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου. Δίνεται η δυνατότητα, ο ίδιος ο χρήστης να μπορεί να δημοσιεύσει σημαντικές πληροφορίες, προσβάσιμες σε άλλους χρήστες αλλά και αναγνώστες, προκειμένου αυτές να εγκριθούν, να συζητηθούν αλλά και να αναπτυχθούν. Γίνεται, έτσι, ένας από τους σημαντικότερους χώρους αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών στην εποχή. Αρχικά κάνουμε εγγραφή στο Wikipedia και δημιουργούμε την προσωπική μας σελίδα.Χρήστης_NickBio90 - Βικιπαίδεια

Η προσωπική μου σελίδα στο Wikipedia

Η προσωπική μου σελίδα στο Wikipedia

Η πρώτη συνεισφορά μου στο Wikipedia αφορά την προσθήκη ορισμένων πληροφοριών σε σχέση με το δάσος του Υμηττού. Συγκεκριμένα πρόσθεσα ορισμένες πληροφορίες τις οποίες είχα επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της διπλωματικής μου προκειμένου να δώσω μια περιγραφή της πανίδας και της χλωρίδας του Υμηττού. Στη σελίδα της Wikipedia με τον τίτλο “Υμηττός” έκανα την παρακάτω προσθήκη:

Η χλωρίδα του Υμηττού. Συνεισφορά μου στο Wikipedia

Η χλωρίδα του Υμηττού. Συνεισφορά μου στο Wikipedia

Υμηττός - Βικιπαίδεια 2

Η πανίδα του Υμηττου. Η συνεισφορά μου στο Wikipedia

Η πανίδα του Υμηττού. Συνεισφορά μου στο Wikipedia

 

Κάθε σελίδα έχει το ιστορικό της, έτσι και η σελίδα στην οποία έκανα συνεισφορά έχει το δικό της ιστορικό αλλαγών στο οποίο αναγράφονται οι προσθήκες τις οποίες πραγματοποίησα.

Ένα τμήμα από το ιστορικό αλλαγών της σελίδας "Υμηττός", στο οποίο διακρίνονται οι πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποίησα.

Ένα τμήμα από το ιστορικό αλλαγών της σελίδας “Υμηττός”, στο οποίο διακρίνονται οι πρόσφατες αλλαγές που πραγματοποίησα.

Τέλος, για κάθε χρήστη υπάρχει το ιστορικό συνεισφοράς στο οποίο καταχωρούνται οι δραστηριότητες του στο Wikipedia.

Το ιστορικό της συνεισφοράς μου στο Wikipedia.

Το ιστορικό της συνεισφοράς μου στο Wikipedia.

Το κείμενο το οποίο πρόσθεσα κατά τη συνεισφορά μου στο Wikipedia είναι το εξής:

Χλωρίδα:

Η χλωρίδα του όρους περιλαμβάνει περίπου 650 ταξινομικές μονάδες (είδη και υποείδη) Πτεριδοφύτων και Σπερματοφύτων, οι 54 είναι ενδημικές της Ελλάδας ενώ οι 59 προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους απειλούμενων ειδών (1).

Στο αισθητικό δάσος Υμηττού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 40 είδη ορχιδέων, μία από τις υψηλότερες πυκνότητες ορχεοειδών της Ευρώπης αναλογικά με την έκταση, ενώ στο βουνό μπορεί να βρει κανείς και ενδημικά είδη Crocus και Centaurea.

Οι αναδασωτικές επεμβάσεις στο σύνολο του Αισθητικού Δάσους από τη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαϊκού βλάστησης όπου κυριαρχεί η τραχεία πεύκη σε αμιγείς συστάδες ή σε ανάμειξη με κυπαρίσσι και με πλατύφυλλα είδη όπως η κουτσουπιά, η χαρουπιά και η χνοώδης δρυς. Στις βραχώδεις περιοχές κυριαρχούν τα πεύκα τα  πουρνάρια και οι αγριελιές. Το μωσαϊκό συμπληρώνουν ενότητες με ιδιαίτερη φυσιογνωμία (σε περιορισμένη έκταση) όπως ο «ιστορικός ελαιώνας», ο γειτονικός κυπαρισσώνας, οι ευκάλυπτοι κυρίως στα νότια του νεκροταφείου Καισαριανής, η παραρεμμάτια βλάστηση κ.α.

Αναλυτικά η βλάστηση του Αισθητικού δάσους Υμηττού συγκροτείται από τα παρακάτω κύρια δασικά είδη: Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea, Cupressus sempervirensvar. horizontalis, Cupressus sempervirens var. pyramidalis, Cupressus arizonica var. glabra, Cercis siliquastrum, Quercus pubescens, Quercus ilex, Ceratonia siliqua.

Εκτός από τα προαναφερθέντα είδη, σποραδικά έχουν φυτευτεί και τα είδη που ακολουθούν: Quercus aegilops, Ailanthus altissima, Acacia cyanophylla, Eucalyptus globulus,Parcinsonia sp., Schinus molle, Pyrus amygdaliformis και Platanus orientalis.

Στα διάκενα και σε εκτάσεις προσφάτως αναδασωμένες, δημιουργούνται πλούσιοι φρυγανότοποι με κυρίαρχα τα είδη: Sarcopoterium spinosum, Phlomis fruticosa, Thymbra capitata, Cistus salvifolius, Cistus incanus, Euphorbia acanthothamnos, Genista acanthoclada, Fumana thymifolia, Hypericum empetrifolium, Inula viscosa, Satureja thymbra,Helichrysum sp., Calycotome vilosa, Tragopogon sp., Thapsia garganica, Verbascum undulatum, Anthyllis hermaniae, Globularia alypum, Thymelaea tartonraira, Balotta acetabulosa κλπ.

Τα αγρωστώδη που συναντώνται στην περιοχή εντάσσονται στην κατηγορία των ειδών των θαμνωδών ψευδοστεππών που προήλθαν από την υποβάθμιση της φυσικής δασικής βλάστησης (Brachypodium ramosum, Poa bulbosa, Avena sp., Bromus sp. κλπ). Στην περιοχή συναντώνται σημαντικά είδη γεωφύτων όπως: Cyclamen graecum, Colchicum sp.,Asphodeline lutea, Asphodelus fistulosus, Allium roseum, Fritillaria graeca, Lloydia graeca, Ornithogallum atticum, Muscari comosum, Asparagus acutifolius, Smilax aspera,Crocus sp., Sternbergia lutea, Cephalanthera rubra, Serapias sp., διάφορα είδη Ophrys και Orchis κλπ. (1)

Πανίδα:

Στον Υμηττό έχουν καταγραφεί πολλά είδη θηλαστικών, αρκετά από αυτά σπάνια και προστατευόμενα, όπως διάφορα είδη νυχτερίδων (όλα προστατευόμενα), αλεπούδες, σκαντζόχοιροι, κουνάβια, νυφίτσες, μυγαλές. Επίσης έχουν καταγραφεί 112 είδη πτηνών, τα οποία είναι επιδημητικά, μεταναστευτικά, χειμερινοί επισκέπτες και περιστασιακά εμφανιζόμενα. Ο αριθμός αυτός είναι το ¼ των ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν αρκετά είδη ερπετών (όλα προστατευόμενα), ανάμεσά τους δύο από τα τρία είδη χερσαίων χελωνών που υπάρχουν στην Ελλάδα 2 είδη χελώνας, 3 είδη φιδιών, αρκετές σαύρες, πολλά είδη αμφιβίων κυρίως βάτραχοι και φρύνοι. (1,2)

Θηλαστικά:

Από τα θηλαστικά το πιο γνωστό είδος  είναι η Vulpes vulpes. Άλλα θηλαστικά που έχουν καταγραφεί στο βουνό είναι τα: Meles meles, Mustela nivalis, Martes foina, Lepus europaeus ενώ παρατηρούνται και αρκετά είδη νυχτερίδων, μερικά από τα οποία ζουν στα άφθονα σπήλαια και κοιλώματα του Υμηττού με ιδιαίτερα σημαντική να θεωρείται η παρουσία των νυχτερίδων Rhinolophus blasii και του απειλούμενου Rhinolophus hipposideros. (3)

Πτηνά:

Ο Υμηττός είναι πολύ σημαντικός μεταναστευτικός σταθμός για χιλιάδες πτηνά και αποτελεί το μοναδικό σημείο στο λεκανοπέδιο που έχουν καταγραφεί μεγάλα αρπακτικά να μεταναστεύουν. Εκατόν τριάντα είδη πτηνών έχουν καταγραφεί στις περιοχές που γειτνιάζουν στην Αθήνα, καθώς και το Αισθητικό Δάσος Υμηττού, από τα οποία σχεδόν τα μισά φωλιάζουν εκεί.

1.     Αρπακτικά πουλιά: Buteo rufinus, Circaetus gallicus, Falco tinnunculus κλπ ενώ κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης έχουν παρατηρηθεί άτομα Falco peregrinus, Gypsfulvus, Falco eleonorae, Pernis apivorus, κά.

2.     Αρκετά είδη πουλιών με περιορισμένη γεωγραφικά αναπαραγωγική κατανομή- βαλκανική ή νοτιοανατολική Μεσόγειο- που αναπαράγονται στον Υμηττό: Alectoris chukar,Emperiza caesia, Sylvia rueppelli, αλλά και είδη με ευρύτερη μεσογειακή κατανομή, όπως η Hippolais pallida.

3.     Τέσσερα είδη νυκτόβιων αρπακτικών: Athene noctua, Tyto alba, Otus scops, Strix aluco. 

Μικρόπουλα που περνούν κατά την περίοδο της μετανάστευσης: Στα ανοιχτά σημεία, μπορεί να διακρίνει κανείς  Lanius senator και L. collurio, Phylloscopus sibilatrix, Parus majorκαι  Muscicapa striata.

Κατά τους χειμερινούς μήνες τον πρώτο λόγο έχουν τα διάφορα είδη Turdus που βρίσκουν στους ελαιώνες πλούσια τροφή, πολύ σημαντική για να καταφέρουν να επιβιώσουν το δύσκολο χειμώνα. Άλλα μικρότερα είδη που παρατηρούνται κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα είναι τα: Erithacus rubecula, Troglodytes troglodytes,  Coccothraustes coccothraustes, Carduelis chloris, Sylvia melanocephala κ.λπ. (1,3)

Ερπετά:

Άξια αναφοράς είναι τα φίδια Elaphe quatuorlineata quatorlineata, Elaphe situla, Vipera ammodytes και οι χελώνες Testudo marginata και Testudo hermanni hermanni. (3)

Έντομα:

Η μελισσοκομία γνωρίζει κάμψη ωστόσο, τα μελίσσια είναι αρκετά συνηθισμένη εικόνα στον Υμηττό. Όμως τα ανθισμένα λουλούδια και οι αρωματικοί φρυγανότοποι φιλοξενούν και ένα πλήθος άλλων ειδών όπως πεταλούδες (άξιες λόγου είναι οι προστατευόμενες Papilio alexanor, Hipparchia aristaeus, Agrodiaetus admetus, κ.α), κολεόπτερα και ορθόπτερα, μερικά από τα οποία είναι ενδημικά είδη του Υμηττού όπως τα Dolichopoda insignis και Dolichopoda petrochilos που ζουν σε σπήλαια του Υμηττού. (3)”

Παραπομπές:

1) Υμηττός – Αισθητικό Δάσος

2) Λίγα στοιχεία για τον Υμηττό

3) Η πανίδα του Υμηττού”