Δημιουργήσαμε αυτό το ιστολόγιο στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης: “Διδακτική της Βιολογίας” και ειδικότερα στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας”. Η διαχείριση του ιστότοπου γίνεται από τον Νίκο Μαντέλα.

Επιδιώκουμε να παρέχουμε απόψεις και προτάσεις σχετικά με τη διδασκαλία της Βιολογίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και άρθρα γενικότερου ενδιαφέροντος σε σχέση με τη Διδακτική, την Εκπαίδευση αλλά και διάφορους τομείς της επιστήμης της Βιολογίας. Στόχος μας, λοιπόν, είναι η ανάρτηση και παρουσίαση άρθρων που σχετίζονται με τη διδακτική της Βιολογίας με τρόπο κατανοητό και προσιτό στο μέσο αναγνώστη, αλλά και ο γόνιμος προβληματισμός και συζήτηση γύρω από αυτά.

Το ιστολόγιό μας απευθύνεται τόσο σε μαθητές με στόχο να κατανοήσουν και να προσεγγίσουν βαθύτερα έννοιες τις οποίες διδάσκονται, σε φοιτητές που προβληματίζονται και ενδιαφέρονται για τη διδακτική της Βιολογίας αλλά και εκπαιδευτικούς που αναζητούν υλικό και ιδέες προκειμένου να συνδέσουν της διδασκαλία της Βιολογίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών γόνιμα και δημιουργικά. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις, παρατηρήσεις και διορθώσεις για τη βελτίωση του υλικού που παρουσιάζουμε αλλά και στην ανάπτυξη διαλόγου και προβληματισμού γύρω από τα ζητήματα που πραγματεύεται η σελίδα μας. Θα χαρούμε πολύ να σχολιάσετε και να συζητήσουμε από κοινού τα άρθρα μας αλλά και να γνωρίσουμε τις δικές σας προτάσεις.