Χρήση των κοινωνικών δικτύων και ακαδημαϊκή απόδοση μεταξύ των μαθητών, στη Βιολογία

Η ανάπτυξη των εφαρμογών κοινωνικών δικτύων, τις έχει καταστήσει σημαντικό κομμάτι της προσωπικής ζωής των μαθητών. Η πρόοδος της τεχνολογίας στις φορητές συσκευές και ιδιαίτερα στα «έξυπνα» φορητά τηλέφωνα που έχουν δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατο για τους φοιτητές να εργάζονται χωρίς τη χρήση του διαδικτύου. Για τους σημερινούς φοιτητές, οι εφαρμογές μέσων…

Read More

Μια ιστορία εξέλιξης δυσκολιών των μαθητών στη Βιολογία

Παλαιότερη έρευνα (1995) σχετικά με τις δυσκολίες μαθητών, ως προς την εκμάθηση της Βιολογίας, είχε αναδείξει ως δυσκολότερα θέματα: τη μεταφορά του νερού στα φυτά και τη Γενετική. Μεταγενέστερη έρευνα (2010), έδειξε πως η δυσκολία εκμάθησης της μεταφοράς του νερού στα φυτά είχε εκλείψει, χάρει στις πολύ σημαντικές αλλαγές στα Προγράμματα Σπουδών της χώρας που…

Read More

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ 5Ε για τη διδασκαλία της ενότητας «3.2 Η Σύγχρονη Σύνθεση» από το σχολικό εγχειρίδιο «Βιολογία Γενικής Παιδείας, Γ΄ Λυκείου»

Στάδιο 1ο: Ενεργοποίηση (Engage) Προκειμένου να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών για τη Διδασκαλία της Σύγχρονης Σύνθεσης, κάνουμε μαζί τους ένα «ταξίδι» στα νησιά Γκαλαπάγκος (αντιλαμβανόμενοι παράλληλα τη θέση τους και την εγγύτητά τους με τη στεριά) και προβάλλουμε εικόνες των ξεχωριστών ζώων που συνάντησε εκεί ο Δαρβίνος, όπως γιγάντιες χελώνες, πολύχρωμες ακρίδες, πτηνά με…

Read More

Βιογραφικό

Γεννήθηκα το 1970. Είμαι γεωπόνος-ιχθυολόγος και έχω κάνει σπουδές στα παιδαγωγικά.

Read More