Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Χρυσός «φυτρώνει” στα δέντρα

Λένε ότι τα λεφτά δε φυτρώνουν στα δέντρα, όμως ερευνητές στην Αυστραλία διαπίστωσαν ότι φυτρώνει το δεύτερο καλύτερο πράγμα. Χρυσός. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, δέντρα Eucalyptus ενδέχεται να μετατοπίζουν μόρια χρυσού (Au) από κοιτάσματα ορυκτών και συνεπώς να υποστηρίζουν τη χρήση της δειγματοληψίας βλάστησης (βιογεωχημεία) για την εξερεύνηση αποθεμάτων ορυκτών, ιδίως σε περιπτώσεις πυκνών ιζημάτων. Ωστόσο, η βιογεωχημεία ως μέθοδος δεν έχει υιοθετηθεί […]

Read Me 1 Comment