It’s a hoot with Kahoot!

It’s a hoot with Kahoot!

Το Kahoot! είναι μια δωρεάν πλατφόρμα μάθησης που βασίζεται στο παιχνίδι και χρησιμεύει ως εκπαιδευτική τεχνολογία. Ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2013 από τη Νορβηγία και πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα σε 180 χώρες παίζουν το παιχνίδι. Σχεδιασμένο για να είναι προσβάσιμο σε αίθουσες διδασκαλίας και άλλα περιβάλλοντα μάθησης σε όλο τον κόσμο, το Kahoot! μπορεί να δημιουργηθεί από οποιονδήποτε και δεν περιορίζεται από την ηλικία […]

Read Me 2 Comments