Are you ready to ‘’Moodle’’?

Are you ready to ‘’Moodle’’?

Το Moodle είναι ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα ισχυρό πακέτο με εργαλεία επεκτείνοντας τη μάθηση πέρα από την τάξη. Το ηλεκτρονικό περιβάλλον του Moodle διαμορφώνεται με βάση τις ανάγκες του κάθε μαθήματος και σύμφωνα με τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει αρχεία εικόνας, ήχου, βίντεο, pdf, word, ppt ή και να επιλέξει από τις πολλές […]

Read Me 1 Comment