Ανακαλύπτοντας το Φωτόδεντρο

Ανακαλύπτοντας το Φωτόδεντρο

Το Φωτόδεντρο

Το Φωτόδεντρο αποτελεί την κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση στην εκπαιδευτική κοινότητα ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει μια σειρά από Ψηφιακά Αποθετήρια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου τα οποία είναι ανοιχτά σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Στο φωτόδεντρο μπορείτε να βρείτε μαθησιακά αντικείμενα, δηλαδή αυτόνομες και επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες ψηφιακού υλικού που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία και τη μάθηση, όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τρισδιάστατους χάρτες, ασκήσεις και άλλα. Περιλαμβάνει τη συλλογή με τα μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων καθώς και συλλογές με επιλεγμένα αντικείμενα που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο διαφόρων δράσεων του Υπουργείου Παιδείας ή άλλων φορέων.

Το Φωτόδεντρο περιέχει πάνω από 5,000 μαθησιακά αντικείμενα, ενώ συνεχώς δημοσιεύονται νέα αντικείμενα. Οι μεγαλύτερες συλλογές περιλαμβάνουν: Μαθηματικά (1800), Θρησκευτικά (1400), Γεωγραφία-Γεωλογία (750), Αγγλική Γλώσσα (400), Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών-ΤΠΕ (350), Γαλλική Γλώσσα (320), Χημεία (300), Βιολογία (280), Φυσική (260) και Αισθητική αγωγή (140).

Για να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση του Φωτόδεντρου, ετοιμάσαμε ένα μάθημα στο οποίο να χρησιμοποιείται και μια εφαρμογή του.

Σχέδιο μαθήματος

Εκπαιδευτική βαθμίδα: Γενικό Λύκειο

Ηλικίες: 15-18

Θεματική κατάταξη: Βιολογία, Νευρικό & Ενδοκρινικό Σύστημα

Τύπος μαθησιακού αντικειμένου: Εννοιολογικός χάρτης & Εκπαιδευτικό παιχνίδι

Διδακτικός στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές τους αδένες του ανθρώπινου σώματος, να κατανοήσουν τις επιδρασεις που έχουν στο ανθρώπινο σώμα αλλά και πως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να μπορούν να τους θυμούνται.

Απαιτούμενος χρόνος: ~15 λεπτά

Περιγραφή: Εκπαιδευτικό παιχνίδι που στοχεύει στην αξιολόγηση γνώσεων σχετικών με τους αδένες του ανθρώπινου σώματος.

Διαδικασία:

  1.  Αρχικά οι μαθητές μελετούν έναν λεπτομερή εννοιολογικό χάρτη, αντλούν πληροφορίες για τους εξωκρινείς, ενδοκρινείς και μικτούς αδένες του ανθρώπου, τις ουσίες που εκκρίνουν και τη δράση τους.
  2. Στη συνέχεια επιχειρούν να ολοκληρώσουν μία «διαδρομή» απαντώντας σε ερωτήματα συναφούς θεματολογίας (ερωτήματα πολλαπλής επιλογής, επιλογής σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού και σύντομης απάντησης).

 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό παιχνίδι αλλά και πολλές ακόμη εφαρμογές μπορείτε να τα βρείτε στο Φωτόδεντρο!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *