Βικιπαίδεια

  • H Wikipedia ή Βικιπαίδεια είναι ένα εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο.
  • Η αύξηση του όγκου των γνώσεων, δημιούργησε την ανάγκη για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαιδικά που συνάδει με τον  21ο αιώνα , τον αιώνα της τεχνολογίας.
  • H Wikipedia είναι παγκόσμια, είναι πολύγλωσσή και λειτουργεί με την αρχή του  wiki.
  • Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελευθέρα το περιεχόμενο της, βάση αντικειμενικών και επαληθεύσιμων στοιχείων.
  • Στην Wikipedia ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει παρέμβαση είτε να τροποποιήσει στοιχεία ή να τα βελτιώσει.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply

Your email address will not be published.