Το μοντέλο 5Ε  εφαρμόζεται στην διδασκαλία της Βιολογίας αλλά και σε όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστήμων.

Το μοντέλο 5Ε είναι πολύ χρήσιμο στην διδασκαλία της Βιολογίας γιατί το κάθε στάδιο βοηθά τον εκπαιδευτικό για καλύτερη οργάνωση, έλεγχο  αλλά και ανατροφοδότηση στο μάθημα

Engagement (Ενεργοποίηση-Εμπλοκή) : Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των μαθητών από το πρώτο λεπτό του μαθήματος  είναι απαραίτητη, με μια δυνατή αφορμίση  που να συνδέεται άμεσα  με το μάθημα της μέρας και την διδακτέα ύλη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε θέματα της επικαιρότητας π.χ. στο κεφάλαιο DNA αρχίζουμε το μάθημα με αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Χημείας για την χρονιά 2020 και την τεχνική CRISPRCas9 ( απαραίτητη προβολή P.P. με τις ανάλογες εικόνες)

Exploration(Εξερεύνηση) : Η εξερεύνηση των προηγουμένων γνώσεων των μαθητών/τριών καθώς και των παρανοήσεων είναι πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό  για το επόμενο βήμα που είναι η επεξήγηση. Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει με την τεχνική της ανεμοθύελλάς  ρωτώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις π.χ. Που βρίσκεται το DNA και το RNA; Οι μαθητές έχουν διδακτή  από την πρώτη γυμνάσιου που βρίσκεται το DNA αλλά πολλές φορές έχουν λάθος εντύπωση ότι βρίσκεται μόνο μέσα στο πυρήνα ,το συναντούμε και στα μιτοχόνδρια . Για το RNA γνωρίζουν ότι το συναντούμε  στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα μπερδεύονται όμως για το ποσά είδη RNA έχουμε και την λειτουργία τους.

Explanation (Εξήγηση-Επεξήγηση) : Η επεξήγηση  και η εμβάθυνση του θέματος διδασκαλίας μπορεί να γίνει  με παρουσιάσει  video, animation, λογισμικό ή και πειραματικής παρουσίασης προς την ολομέλεια.

Elaboration (Επεξεργασία) : Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να γίνει με συνεργατική μάθηση. Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες, τους δίνουμε φύλλο εργασίας  και αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να επεξεργαστεί μια ενότητα .π.Χ. 5 ομάδες , το φύλλο εργασίας έχει πέντε ενότητες η κάθε ομάδα  εργάζεται σε μια και αφού την έχει επεξεργαστεί  ένα άτομο την παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.  Στο στάδιο της επεξεργασίας οι μαθητές μπορεί όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες  και να κάνουν  πείραμα.

Evaluation(Εκτίμηση) : Το τελευταίο στάδιο είναι η εκτίμηση, ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει το μάθημα με ερωτήσεις για να αντιληφθεί τι έχουν κατανόησή οι μαθητές/τρίες  στο θέμα διδασκαλίας . Αναθέτει ατομικές ή ομαδικές εργασίες στους μαθητές που θα αξιολογηθούν στο επόμενο μάθημα.

 Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τα 5 βήματα του 5Ε μπορεί να έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία για την κάθε θεματική ενότητα.

Το μοντέλο 5Ε  εφαρμόζεται στην διδασκαλία της Βιολογίας αλλά και σε όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστήμων.

Το μοντέλο 5Ε είναι πολύ χρήσιμο στην διδασκαλία της Βιολογίας γιατί το κάθε στάδιο βοηθά τον εκπαιδευτικό για καλύτερη οργάνωση, έλεγχο  αλλά και ανατροφοδότηση στο μάθημα

Engagement (Ενεργοποίηση-Εμπλοκή) : Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των μαθητών από το πρώτο λεπτό του μαθήματος  είναι απαραίτητη, με μια δυνατή αφορμίση  που να συνδέεται άμεσα  με το μάθημα της μέρας και την διδακτέα ύλη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε θέματα της επικαιρότητας π.χ. στο κεφάλαιο DNA αρχίζουμε το μάθημα με αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Χημείας για την χρονιά 2020 και την τεχνική CRISPRCas9 ( απαραίτητη προβολή P.P. με τις ανάλογες εικόνες)

Exploration(Εξερεύνηση) : Η εξερεύνηση των προηγουμένων γνώσεων των μαθητών/τριών καθώς και των παρανοήσεων είναι πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό  για το επόμενο βήμα που είναι η επεξήγηση. Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει με την τεχνική της ανεμοθύελλάς  ρωτώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις π.χ. Που βρίσκεται το DNA και το RNA; Οι μαθητές έχουν διδακτή  από την πρώτη γυμνάσιου που βρίσκεται το DNA αλλά πολλές φορές έχουν λάθος εντύπωση ότι βρίσκεται μόνο μέσα στο πυρήνα ,το συναντούμε και στα μιτοχόνδρια . Για το RNA γνωρίζουν ότι το συναντούμε  στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα μπερδεύονται όμως για το ποσά είδη RNA έχουμε και την λειτουργία τους.

Explanation (Εξήγηση-Επεξήγηση) : Η επεξήγηση  και η εμβάθυνση του θέματος διδασκαλίας μπορεί να γίνει  με παρουσιάσει  video, animation, λογισμικό ή και πειραματικής παρουσίασης προς την ολομέλεια.

Elaboration (Επεξεργασία) : Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να γίνει με συνεργατική μάθηση. Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες, τους δίνουμε φύλλο εργασίας  και αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να επεξεργαστεί μια ενότητα .π.Χ. 5 ομάδες , το φύλλο εργασίας έχει πέντε ενότητες η κάθε ομάδα  εργάζεται σε μια και αφού την έχει επεξεργαστεί  ένα άτομο την παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.  Στο στάδιο της επεξεργασίας οι μαθητές μπορεί όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες  και να κάνουν  πείραμα.

Evaluation(Εκτίμηση) : Το τελευταίο στάδιο είναι η εκτίμηση, ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει το μάθημα με ερωτήσεις για να αντιληφθεί τι έχουν κατανόησή οι μαθητές/τρίες  στο θέμα διδασκαλίας . Αναθέτει ατομικές ή ομαδικές εργασίες στους μαθητές που θα αξιολογηθούν στο επόμενο μάθημα.

 Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τα 5 βήματα του 5Ε μπορεί να έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία για την κάθε θεματική ενότητα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομάζομαι Μαρία Μιτή κατάγομαι από την Κύπρο, από το κατεχόμενο  χωριό Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου. Έζησα στο χωριό μου ως το1974, μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο η οικογένεια μου και εγώ αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το χωριό μας , έζησα σαν πρόσφυγας και μεγάλωσα στην πόλη της Λάρνακας.

Σπούδασα Βιολογία στην Θεσσαλονίκη στο Α.Π.Θ΄. Άρχισα να σπουδάζω στο τμήμα Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1985 και πήρα το πτυχίο μου το 2002. Ο λόγος που διέκοψα τις σπουδές μου ήταν σοβαρά προβλήματα υγείας των γονέων. Επέστρεψα στην Κύπρο το 1990 και άρχισα  να φροντίζω τους γονείς μου και ταυτόχρονα εργαζόμουν.  Για ένα χρόνο 1990-1991 εργάστηκα ως βοηθός σε κλινικό εργαστήριο, μια σημαντική εμπειρία, έμαθα να εφαρμόζω τις τεχνικές που διδακτικά στο πανεπιστήμιο.

Από το 1993 ως 2008 εργάστηκα ως Ιατρικός Επισκέπτης σε Φαρμακευτικές εταιρείες. Από το 2002-2008 εργαζόμουν στην ΄΄ELLI LILLY΄΄ υπεύθυνη για τα ογκολογικά φάρμακα και φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Μ.Ε.Θ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). Αυτά τα έξι χρονιά ήταν μια μεγάλη εμπειρία ζωής, τόσο η συνεργασία μου με το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου όσο και με τους ασθενείς. Ήταν ένας αγώνας δρόμου με συνεχή επιμόρφωση, συμμέτοχη σε διεθνή συνέδρια αλλά και στην οργάνωση συνέδρων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Το 2008 λόγο της οικονομικής κρίσης στην Αμερική η εταιρεία που εργαζόμουν ΄΄ELLI LILLY΄΄ ως Αμερικανική Εταιρεία έκανε αναπροσαρμογές και επηρεάστηκα πολύ τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στο εργασιακό περιβάλλον. Τον Αύγουστο του 2008 πήρα την μεγάλη απόφαση για μια μεγάλη αλλαγή στον εργασιακό μου τομέα. Από το Σεπτέμβριο του 2008 άρχισα να δουλεύω ως Εκπαιδευτικός- Καθηγήτρια Βιολογίας σε Γυμνάσια και Λύκεια  στην Μέση εκπαίδευση για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Στην πορεία όλων αυτών των χρονών η αγάπη για την Βιολογία  ήταν και είναι πολύ δυνατή , την υπηρέτησα από πολλούς διαφορετικούς εργασιακούς χώρους. Η Βιολογία για εμένα είναι ένα πάθος είναι τρόπος ζωής. Αυτό το πάθος και την αγάπη για την Βιολογία  προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω στους μαθητές μου μέσω της διδασκαλίας μου στην τάξη όσο και με την συμμετοχή σε σε συνέδρια , ερευνητικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα με ομάδες μαθητών μου.

Η συνεχής επιμόρφωση σε όλους τους τομείς της βιολογίας με οδήγησα στην απόφαση μου να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό της   «Διδακτική της Βιολογίας» για το Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021 στο Τμήμα Βιολογίας& Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.

Hello world!

Καλώς ήλθατε στο ΜΔΕ – Διδακτική της Βιολογίας Ιστότοποι. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!