Βικιπαίδεια

 • H Wikipedia ή Βικιπαίδεια είναι ένα εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει δημιουργηθεί στο Διαδίκτυο.
 • Η αύξηση του όγκου των γνώσεων, δημιούργησε την ανάγκη για μια ηλεκτρονική εγκυκλοπαιδικά που συνάδει με τον  21ο αιώνα , τον αιώνα της τεχνολογίας.
 • H Wikipedia είναι παγκόσμια, είναι πολύγλωσσή και λειτουργεί με την αρχή του  wiki.
 • Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελευθέρα το περιεχόμενο της, βάση αντικειμενικών και επαληθεύσιμων στοιχείων.
 • Στην Wikipedia ο κάθε χρήστης μπορεί να κάνει παρέμβαση είτε να τροποποιήσει στοιχεία ή να τα βελτιώσει.

Cmap tool: Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

How To Use CmapTools For Concept Mapping - Bullfrag

Concept map = Εννοιολογικός χάρτης

Ο εννοιολογικός χάρτης είναι μια διδακτική τεχνική που έχει σκοπό να απλοποιήσει και να ενισχύσει την ουσιαστική  μάθηση.                           (concept map Novak, 1981) (meaningful learning Ausubel et al., 1978).

Η ουσιαστική μάθηση εστιάζει.

 1. Συσχέτιση της προ υπάρχουσας γνώσης με την γνώση που θα αποκτηθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος.
 2.  Σύνδεση του συνόλου της γνώσης για ένα αντικείμενο ώστε ο εκπαιδευόμενος να εμπεδώσει την νέα γνώση.

Στοιχεία ενός εννοιολογικού χαρτί  

Εννοιολογική Χαρτογράφηση - ppt κατέβασμα

Συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη

 1. Απεικονίζει μια συγκεκριμένη έννοια που αποκαλείται κεντρική έννοια.
 2. Αποτελείται από κόμβους και συνδέσμους.

Κομβόι  

 •   αναπαριστούν τις έννοιες
  • αναπαρίστανται με σχήματα κύκλος έλλειψη παραλληλόγραμμα
 • κάθε κόμβος έχει μέσα μια έννοια που τον χαρακτηρίζει

Σύνδεσμοι

                 προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών

                 περιγράφει πως συνδέεται η μια έννοια με την άλλη

Luca Raina e Cristina Angela Carisdeo presentano Cmap Tools: creazione di mappe concettuali

CmapTools: Ερευνητικό Εργαλείο Εννοιολογικής Χαρτογράφησης

Το CmapTools είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες:

 • να συνεργάζονται κατά την διάρκεια κατασκευής ενός εννοιολογικού χάρτη
 • να διαμοιράζονται και να δημοσιεύουν τους χάρτες που κατασκεύασαν
 • τη δυνατότητα προσθήκης σε ένα εννοιολογικό χαρτί υπερσυνδέσμων που αφορά άλλες πήγες ή άλλους εννοιολογικούς χάρτες
 • δημιουργεί αυτόματα HTML εκδόσεις για εύκολη πρόσβαση σε άλλους  εννοιολογικούς χάρτες

(Cañas, Hill, Carff & Suri, 2003)

ΜΙΤΩΣΗ

Βήμα 1ο – Εμπλοκή

 • Αναφορά σε προηγούμενο μάθημα: αντιγραφή του DNA
 • Ερώτηση: ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει το κύτταρο να διπλασιάσει το DNA του;
 • Παρανόηση: το κυτταρο δε χωρίζεται απλά καθέτως σε δύο τμήματα.
 • Ανάλυση: τα διπλασιασμένα χρωμοσώματα πρέπει να ισομοιραστούν στα δύο θυγατρικά κύτταρα
 • Μηχανισμός διαίρεσης κυττάρου: Μίτωση
 • Προβολή 3D animation που δείχνει τα στάδια της μιτωτικής διαίρεσης και απεικονίζει τις μεταβολές που υφίσταται το κύτταρο    https://www.youtube.com/watch?v=DwAFZb8juMQ

Βήμα 2ο – Εξερεύνηση

 • Χρήση του εργαλείου:
https://www.cellsalive.com/mitosis_js.htm
 • Χρήση του εργαλείου:
https://biomanbio.com/HTML5GamesandLabs/Genegames/mitosismoverpage.html
 • Αρνητικά: Το εργαλείο mitosis mover είναι στα αγγλικά. Η λύση του προβλήματος είναι οι μαθητές να σπάσουν σε ομάδες 2-3 ατόμων και σε κάθε ομάδα να βρίσκεται ένα άτομο το οποίο να ξέρει επαρκώς καλά την αγγλική ώστε να εξηγεί στους υπόλοιπους. Η βιολογική ορολογία είναι βασισμένη σε ελληνικές λέξεις οπότε δεν θα υπάρξει μεγάλο θέμα κατανόησης. Επιπλέον, πριν τη χρήση του εργαλείου μπορεί να δοθεί φυλλάδιο στους μαθητές, το οποίο θα περιέχει τους επιστημονικούς όρους και τη μετάφρασή τους στα ελληνικά.

Βήμα 3ο – Εξήγηση

 • Διάκριση μαθητών σε ομάδες (5). Κάθε ομάδα αναλαμβάνει μία από τις φάσεις της μίτωσης και εξηγεί τι κατάλαβε από αυτήν.
 • Κάθε φορά που αναλύεται μία φάση, ο καθηγητής επεμβαίνει για να δώσει παραπάνω πληροφορίες, να εξηγήσει και να εισάγει ορολογία η οποία μέχρι τώρα έχει αναφερθεί ονομαστικά και δεν έχει αναλυθεί ώστε να μπορέσει να εμβαθύνει ο μαθητής επί του θέματος. (κεντροσώματα, μιτωτική άτρακτος, κυτοκίνηση, πρόφαση, κεντρομερίδιο, αδελφές χρωματίδες κ.α.)

Βήμα 4ο – Επεξεργασία

 • Ομαδική διεξαγωγή πειράματος χρησιμοποιώντας χαρτόνια και πλαστελίνες με διαφορετικά χρώματα. Στα χαρτόνια ζωγραφίζεται κύτταρο ή κύτταρα (ως κύκλος ή κύκλοι). Οι πλαστελίνες χρησιμοποιούνται ως χρωμοσώματα. Τα διαφορετικά χρώματα στις πλαστελίνες βοηθούν το μαθητή να εμπεδώσει ότι κάθε χρωμόσωμα είναι διαφορετικό, παρότι βρίσκεται εντός του ίδιου κυττάρου. Οι αδελφές χρωματίδες φτιάχνονται από το ίδιο χρώμα πλαστελίνης ώστε ο μαθητής να εμπεδώσει ότι επί της ουσίας πρόκειται για δύο πανομοιότυπα χρωμοσώματα. Τέλος, η πλαστελίνη, επειδή είναι εύπλαστη, είναι ένα απλό εργαλείο για να γίνει επίδειξη της συμπύκνωσης και αποσυμπύκνωσης των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια του κύκλου. Για κεντρόσωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κομμάτι πλαστελίνης και για την κατασκευή της ατράκτου, μακαρόνια. Δίνοται περαιτέρω εξηγήσεις ή επαναλαμβάνεται η περιγραφή της κάθε φάσης της μίτωσης, κάθε φορά που ολοκληρώνεται μία από τις φάσεις.

Βήμα 5ο – Αξιολόγηση

 • Φωτογραφία του τελικού οπτικού αποτελέσματος της κάθε φάσης (από το προηγούμενο βήμα). Με τις φωτογραφίες δημιουργείται powerpoint. Το powerpoint περιέχει τη φωτογραφία από την εκάστοτε φάση αλλά και σκίτσο αυτής. Σε κάθε φάση οι μαθητές σημειώνουν τις αλλαγές που υφίσταται το κύτταρο κατά τη διάρκεια κάθε μίας από αυτές. Το powerpoint αποστέλλεται στη διεύθυνση e-mail του εκάστοτε μαθητή ώστε να τον διευκολύνει στη μελέτη του στο σπίτι.
 • Mini-test με απλές ερωτήσεις επιλογής και Σ-Λ, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Kahoot! (https://kahoot.com/schools-u/). Η εν λόγω εφαρμογή είναι απλή και εύχρηστη και μπορεί ο καθένας να την κατεβάσει στο κινητό του. Οι μαθητές μπορούν να ψάξουν τον τίτλο του test στο search bar, να το βρουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις ή ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διευθύνσεις e-mail των μαθητών και να τους καλέσει να το λύσουν. Οι μαθητές θα λάβουν πρόσκληση στο mail για την επίλυση του test.

Χρήση Εξοπλισμού στη Διδασκαλία της Βιολογίας

Χρήση Εξοπλισμού στη Διδασκαλία της Βιολογίας

Σήμερα, σε πολλές χώρες του κόσμου, τα Μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, Βιολογία, Χημεία, Φυσική και Γεωγραφία διδάσκονται ως βασικά μαθήματα,  δίνοντας μεγάλη έμφαση στα προγράμματα διδασκαλίας των φυσικών επιστημών.

Οι χώρες δίνουν έμφαση στην επιστημονική εκπαίδευση όχι μόνο στην εκπαίδευση των νέων γενεών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 21ου  αιώνα, όχι με μόνο  σκοπό την απόκτηση  επιστημόνων,  αλλά  να δημιουργήσουν ανθρώπους που να αποκτήσουν δεξιότητες καθημερινής ζωής, να βελτιώσουν τον τρόπο σκέψης τους και να αναπτύξουν την επίλυση προβλημάτων τους με τις δεξιότητες  που θα  αποκτήσουν μέσα από την διδασκαλία των Φυσικών Επιστήμων.

Η Αναγκαιότητα Χρήσης Εξοπλισμού στην Εκπαίδευση και ειδικά στη διδασκαλία Βιολογίας.

Ο εξοπλισμός στην εκπαίδευση χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει και να εμπλουτίσει τη διδασκαλία και να διευκολύνει και κάνουν τη μάθηση αποτελεσματική. Ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας.

 Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να αναφέρουμε ένα μόνο εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καταστάσεις διδασκαλίας και μάθησης. Ο εξοπλισμός μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικός στη διδασκαλία και την εκμάθηση ορισμένων μαθημάτων σε σύγκριση με άλλο εξοπλισμό που είναι αναγκαίος σε άλλη σειρά μαθήματων.                     Π.Χ. Μικροσκόπιο  , Συσκευή interface.

Τα οφέλη από τη χρήση εξοπλισμού στην εκπαίδευση: μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής

 1. Κάνει τις αφηρημένες καταστάσεις απτές.
 2.  Ενισχύει το ενδιαφέρον, τα κίνητρα και την προσοχή.
 3.  Εξοικονομεί χρόνο.
 4.  Καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση ασφαλών παρατηρήσεων.
 5.  Επιτρέπει την παροχή συνεπούς περιεχομένου σε διαφορετικές περιόδους.
 6.  Βοηθά στην κάλυψη των ατομικών αναγκών.
 7.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαναλαμβανόμενα.
 8.  Επιτρέπει την αποτελεσματική μάθηση απλοποιώντας το περιεχόμενο.
 9.  Διευκολύνει τη μνήμη. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης που διεξήγαγε η Philips στο Πανεπιστήμιο του Τέξας των ΗΠΑ, όταν ο παράγοντας χρόνος λαμβάνεται ως σταθερά, τα ποσοστά ανάμνησης έχουν ως εξής

Οι άνθρωποι θυμούνται

 •  το 10% από αυτά που έχουν διαβάσει,
 •  το 20% από αυτά που έχουν ακούσει,
 • το 30% από αυτά που έχουν δει,
 • το 50% από αυτά που έχουν δει και ακούσει,
 • το 80% από αυτά που έχουν δει, άκουσαν και είπαν ,
 • το 90% αυτών που έχουν δει, ακούσει, άγγιξε και είπε.

Αρά είναι κατανοητό από αυτή τη μελέτη αυτή: ότι η χρήση  εξοπλισμού βοηθά τους μαθητές   να μαθαίνου και να θυμούνται αυτά που διδακτικά.

Τα αποτελέσματα της ενισχυμένης επιστημονικής εκπαίδευσης με  τη χρήση εξοπλισμού και τεχνολογίας

1) Βελτίωση των δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης.

 (2) Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων μεθοδολογίας.

(3) Δημιουργία ενδιαφέροντος και ευαισθητοποίησης για θέματα επιστήμης.

(4) Ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών με σεβασμό και εκτίμηση της επιστημονικής έρευνας και αποτελεσμάτων.

(5) Προστασία και έξυπνη χρήση του φυσικού περιβάλλοντος, του κοινωνικού περιβάλλοντος και των πόρων. αναπτύσσοντας συνήθειες γνώσεων και δεξιοτήτων.

 Αυτό που μαθαίνουμε καλύτερα είναι αυτό που πετυχαίνουμε μόνοι μας.

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Anchorage Early Learning now has a BLOG! - Anchorage Early Learning

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Στο ιστολόγιο μου θα βρείτε θέματα που έχουν σχέση με την Βιολογία.

 • Τον 21ο αιώνα όλοι οι μαθητές γνωρίζουν  πολλούς τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες, βιβλία, διαδίκτυο, βιβλιογραφία  κ.τ.λ.  Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και να δημιουργούν μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων.
 • Διδάσκοντας άτομα που ξέρουν πώς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ευκολά και να χρησιμοποιούν καθημερινά την τεχνολογία, η διδασκαλία με της χρήση της τεχνολογίας στην τάξη γίνεται  ποιο αποτελεσματική.
 • Η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών δεν αρκεί όσο είναι μέσα στη τάξη, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της μέρας χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.
 • Ένας τρόπος συνεχής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους μαθητές μου είναι μέσα από το ιστολόγιο  μου.
Anchorage Early Learning now has a BLOG! - Anchorage Early Learning

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Στο ιστολόγιο μου θα βρείτε θέματα που έχουν σχέση με την Βιολογία.

 • Τον 21ο αιώνα όλοι οι μαθητές γνωρίζουν  πολλούς τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες, βιβλία, διαδίκτυο, βιβλιογραφία  κ.τ.λ.  Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και να δημιουργούν μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων.
 • Διδάσκοντας άτομα που ξέρουν πώς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ευκολά και να χρησιμοποιούν καθημερινά την τεχνολογία, η διδασκαλία με της χρήση της τεχνολογίας στην τάξη γίνεται  ποιο αποτελεσματική.
 • Η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών δεν αρκεί όσο είναι μέσα στη τάξη, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της μέρας χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.
 • Ένας τρόπος συνεχής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους μαθητές μου είναι μέσα από το ιστολόγιο  μου.
Anchorage Early Learning now has a BLOG! - Anchorage Early Learning

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Στο ιστολόγιο μου θα βρείτε θέματα που έχουν σχέση με την Βιολογία.

 • Τον 21ο αιώνα όλοι οι μαθητές γνωρίζουν  πολλούς τρόπους πρόσβασης σε πληροφορίες, βιβλία, διαδίκτυο, βιβλιογραφία  κ.τ.λ.  Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και να δημιουργούν μεθόδους επίλυσης των προβλημάτων.
 • Διδάσκοντας άτομα που ξέρουν πώς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ευκολά και να χρησιμοποιούν καθημερινά την τεχνολογία, η διδασκαλία με της χρήση της τεχνολογίας στην τάξη γίνεται  ποιο αποτελεσματική.
 • Η επικοινωνία εκπαιδευτικού και μαθητών δεν αρκεί όσο είναι μέσα στη τάξη, συνεχίζεται κατά την διάρκεια της μέρας χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.
 • Ένας τρόπος συνεχής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους μαθητές μου είναι μέσα από το ιστολόγιο  μου.
Los post más leídos de la temporada | Comunidad ISM

ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΟΥ

Το μοντέλο 5Ε  εφαρμόζεται στην διδασκαλία της Βιολογίας αλλά και σε όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστήμων.

Το μοντέλο 5Ε είναι πολύ χρήσιμο στην διδασκαλία της Βιολογίας γιατί το κάθε στάδιο βοηθά τον εκπαιδευτικό για καλύτερη οργάνωση, έλεγχο  αλλά και ανατροφοδότηση στο μάθημα

Engagement (Ενεργοποίηση-Εμπλοκή) : Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των μαθητών από το πρώτο λεπτό του μαθήματος  είναι απαραίτητη, με μια δυνατή αφορμίση  που να συνδέεται άμεσα  με το μάθημα της μέρας και την διδακτέα ύλη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε θέματα της επικαιρότητας π.χ. στο κεφάλαιο DNA αρχίζουμε το μάθημα με αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Χημείας για την χρονιά 2020 και την τεχνική CRISPRCas9 ( απαραίτητη προβολή P.P. με τις ανάλογες εικόνες)

Exploration(Εξερεύνηση) : Η εξερεύνηση των προηγουμένων γνώσεων των μαθητών/τριών καθώς και των παρανοήσεων είναι πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό  για το επόμενο βήμα που είναι η επεξήγηση. Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει με την τεχνική της ανεμοθύελλάς  ρωτώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις π.χ. Που βρίσκεται το DNA και το RNA; Οι μαθητές έχουν διδακτή  από την πρώτη γυμνάσιου που βρίσκεται το DNA αλλά πολλές φορές έχουν λάθος εντύπωση ότι βρίσκεται μόνο μέσα στο πυρήνα ,το συναντούμε και στα μιτοχόνδρια . Για το RNA γνωρίζουν ότι το συναντούμε  στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα μπερδεύονται όμως για το ποσά είδη RNA έχουμε και την λειτουργία τους.

Explanation (Εξήγηση-Επεξήγηση) : Η επεξήγηση  και η εμβάθυνση του θέματος διδασκαλίας μπορεί να γίνει  με παρουσιάσει  video, animation, λογισμικό ή και πειραματικής παρουσίασης προς την ολομέλεια.

Elaboration (Επεξεργασία) : Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να γίνει με συνεργατική μάθηση. Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες, τους δίνουμε φύλλο εργασίας  και αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να επεξεργαστεί μια ενότητα .π.Χ. 5 ομάδες , το φύλλο εργασίας έχει πέντε ενότητες η κάθε ομάδα  εργάζεται σε μια και αφού την έχει επεξεργαστεί  ένα άτομο την παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.  Στο στάδιο της επεξεργασίας οι μαθητές μπορεί όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες  και να κάνουν  πείραμα.

Evaluation(Εκτίμηση) : Το τελευταίο στάδιο είναι η εκτίμηση, ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει το μάθημα με ερωτήσεις για να αντιληφθεί τι έχουν κατανόησή οι μαθητές/τρίες  στο θέμα διδασκαλίας . Αναθέτει ατομικές ή ομαδικές εργασίες στους μαθητές που θα αξιολογηθούν στο επόμενο μάθημα.

 Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τα 5 βήματα του 5Ε μπορεί να έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία για την κάθε θεματική ενότητα.

Το μοντέλο 5Ε  εφαρμόζεται στην διδασκαλία της Βιολογίας αλλά και σε όλα τα μαθήματα των Φυσικών Επιστήμων.

Το μοντέλο 5Ε είναι πολύ χρήσιμο στην διδασκαλία της Βιολογίας γιατί το κάθε στάδιο βοηθά τον εκπαιδευτικό για καλύτερη οργάνωση, έλεγχο  αλλά και ανατροφοδότηση στο μάθημα

Engagement (Ενεργοποίηση-Εμπλοκή) : Η ενεργοποίηση και η εμπλοκή των μαθητών από το πρώτο λεπτό του μαθήματος  είναι απαραίτητη, με μια δυνατή αφορμίση  που να συνδέεται άμεσα  με το μάθημα της μέρας και την διδακτέα ύλη. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε θέματα της επικαιρότητας π.χ. στο κεφάλαιο DNA αρχίζουμε το μάθημα με αναφορά στο βραβείο Νόμπελ Χημείας για την χρονιά 2020 και την τεχνική CRISPRCas9 ( απαραίτητη προβολή P.P. με τις ανάλογες εικόνες)

Exploration(Εξερεύνηση) : Η εξερεύνηση των προηγουμένων γνώσεων των μαθητών/τριών καθώς και των παρανοήσεων είναι πολύ σημαντική για τον εκπαιδευτικό  για το επόμενο βήμα που είναι η επεξήγηση. Η εξερεύνηση μπορεί να γίνει με την τεχνική της ανεμοθύελλάς  ρωτώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις π.χ. Που βρίσκεται το DNA και το RNA; Οι μαθητές έχουν διδακτή  από την πρώτη γυμνάσιου που βρίσκεται το DNA αλλά πολλές φορές έχουν λάθος εντύπωση ότι βρίσκεται μόνο μέσα στο πυρήνα ,το συναντούμε και στα μιτοχόνδρια . Για το RNA γνωρίζουν ότι το συναντούμε  στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα μπερδεύονται όμως για το ποσά είδη RNA έχουμε και την λειτουργία τους.

Explanation (Εξήγηση-Επεξήγηση) : Η επεξήγηση  και η εμβάθυνση του θέματος διδασκαλίας μπορεί να γίνει  με παρουσιάσει  video, animation, λογισμικό ή και πειραματικής παρουσίασης προς την ολομέλεια.

Elaboration (Επεξεργασία) : Η επεξεργασία του θέματος μπορεί να γίνει με συνεργατική μάθηση. Χωρίζουμε την τάξη σε ομάδες, τους δίνουμε φύλλο εργασίας  και αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να επεξεργαστεί μια ενότητα .π.Χ. 5 ομάδες , το φύλλο εργασίας έχει πέντε ενότητες η κάθε ομάδα  εργάζεται σε μια και αφού την έχει επεξεργαστεί  ένα άτομο την παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης.  Στο στάδιο της επεξεργασίας οι μαθητές μπορεί όπως είναι χωρισμένοι σε ομάδες  και να κάνουν  πείραμα.

Evaluation(Εκτίμηση) : Το τελευταίο στάδιο είναι η εκτίμηση, ο εκπαιδευτικός ολοκληρώνει το μάθημα με ερωτήσεις για να αντιληφθεί τι έχουν κατανόησή οι μαθητές/τρίες  στο θέμα διδασκαλίας . Αναθέτει ατομικές ή ομαδικές εργασίες στους μαθητές που θα αξιολογηθούν στο επόμενο μάθημα.

 Ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τα 5 βήματα του 5Ε μπορεί να έχει μια σωστή και ολοκληρωμένη διδασκαλία για την κάθε θεματική ενότητα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομάζομαι Μαρία Μιτή κατάγομαι από την Κύπρο, από το κατεχόμενο  χωριό Λύση της επαρχίας Αμμοχώστου. Έζησα στο χωριό μου ως το1974, μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο η οικογένεια μου και εγώ αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε το χωριό μας , έζησα σαν πρόσφυγας και μεγάλωσα στην πόλη της Λάρνακας.

Σπούδασα Βιολογία στην Θεσσαλονίκη στο Α.Π.Θ΄. Άρχισα να σπουδάζω στο τμήμα Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1985 και πήρα το πτυχίο μου το 2002. Ο λόγος που διέκοψα τις σπουδές μου ήταν σοβαρά προβλήματα υγείας των γονέων. Επέστρεψα στην Κύπρο το 1990 και άρχισα  να φροντίζω τους γονείς μου και ταυτόχρονα εργαζόμουν.  Για ένα χρόνο 1990-1991 εργάστηκα ως βοηθός σε κλινικό εργαστήριο, μια σημαντική εμπειρία, έμαθα να εφαρμόζω τις τεχνικές που διδακτικά στο πανεπιστήμιο.

Από το 1993 ως 2008 εργάστηκα ως Ιατρικός Επισκέπτης σε Φαρμακευτικές εταιρείες. Από το 2002-2008 εργαζόμουν στην ΄΄ELLI LILLY΄΄ υπεύθυνη για τα ογκολογικά φάρμακα και φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην Μ.Ε.Θ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). Αυτά τα έξι χρονιά ήταν μια μεγάλη εμπειρία ζωής, τόσο η συνεργασία μου με το ιατρικό και το παραϊατρικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Κύπρου όσο και με τους ασθενείς. Ήταν ένας αγώνας δρόμου με συνεχή επιμόρφωση, συμμέτοχη σε διεθνή συνέδρια αλλά και στην οργάνωση συνέδρων και ερευνητικών προγραμμάτων.

Το 2008 λόγο της οικονομικής κρίσης στην Αμερική η εταιρεία που εργαζόμουν ΄΄ELLI LILLY΄΄ ως Αμερικανική Εταιρεία έκανε αναπροσαρμογές και επηρεάστηκα πολύ τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στο εργασιακό περιβάλλον. Τον Αύγουστο του 2008 πήρα την μεγάλη απόφαση για μια μεγάλη αλλαγή στον εργασιακό μου τομέα. Από το Σεπτέμβριο του 2008 άρχισα να δουλεύω ως Εκπαιδευτικός- Καθηγήτρια Βιολογίας σε Γυμνάσια και Λύκεια  στην Μέση εκπαίδευση για το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου.

Στην πορεία όλων αυτών των χρονών η αγάπη για την Βιολογία  ήταν και είναι πολύ δυνατή , την υπηρέτησα από πολλούς διαφορετικούς εργασιακούς χώρους. Η Βιολογία για εμένα είναι ένα πάθος είναι τρόπος ζωής. Αυτό το πάθος και την αγάπη για την Βιολογία  προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω στους μαθητές μου μέσω της διδασκαλίας μου στην τάξη όσο και με την συμμετοχή σε σε συνέδρια , ερευνητικά προγράμματα, περιβαλλοντικά προγράμματα με ομάδες μαθητών μου.

Η συνεχής επιμόρφωση σε όλους τους τομείς της βιολογίας με οδήγησα στην απόφαση μου να παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό της   «Διδακτική της Βιολογίας» για το Ακαδημαϊκό Έτος: 2020-2021 στο Τμήμα Βιολογίας& Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ.

Hello world!

Καλώς ήλθατε στο ΜΔΕ – Διδακτική της Βιολογίας Ιστότοποι. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε να γράφετε!