Σχέδιο μαθήματος με τη μέθοδο 5Ε

Φύλλο Εργασίας: Σύγχρονη Σύνθεση Ενεργοποίηση: Συζήτηση για το σύγχρονο είδος Ανθρωποειδών (Homo sapiens) και για ανατομικές διαφορές του από προηγούμενα είδη. Πρόκληση καταιγισμού ιδεών για το πως έγιναν αυτές οι αλλαγές και εισαγωγή στο προς πραγμάτευση αντικείμενο που είναι η ειδογένεση.  Εξερεύνηση: Προβολή στους μαθητές της εικόνας 3.23 στη σελίδα 148 του σχολικού βιβλίου και …

Read More