Γνωρίζοντας το ‘Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το μάθημα της Βιολογίας στο σύγχρονο σχολείο είναι πλέον σαφές ότι εκτός από το θεωρητικό υπόβαθρο, χρειάζεται να συνοδεύεται και από εργαστηριακές ασκήσεις. Καθώς οι μαθητές συγκρατούν πιο εύκολα τις γνώσεις που αποκτούν μέσω της ίδιας τους της εμπειρίας, είναι πολύ σημαντικό να δουν από κοντά τις συνθήκες στις οποίες εργάζεται ένας επιστήμονας Βιολόγος. Για…

Read More