Ενημερώνοντας τους μαθητές για τα ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τα τελευταία χρόνια ακούμε ολοένα και περισσότερο για τα αυτοάνοσα νοσήματα. Πράγματι, οι στατιστικές σε Ευρώπη και Αμερική δείχνουν μία ραγδαία αύξηση τους την τελευταία δεκαπενταετία, με έναν στους πέντε ανθρώπους να πάσχουν σήμερα από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα. Αναπόφευκτα, τα περισσότερα παιδιά έχουν συναντήσει τον όρο αυτοάνοσο νόσημα στη ζωή τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν τι πραγματικά…

Read More