Ως βιολόγοι γνωρίζουμε ότι η εξέλιξη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της πορείας του χρόνου. Έτσι, μαζί με όλα τα άλλα, εξελίσσεται και η διδακτική προσέγγιση. Οι μαθητές είναι πλέον απόλυτα εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και αυτό καθιστά δυνατή τη χρήση διαδικτυακών μέσων, σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η φυσική διδασκαλία. Ένα λογισμικό που προσφέρεται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω του διαδικτύου είναι το Moodle.

Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού, γνωρίσαμε το Moodle και κάποιες από τις δυνατότητες που προσφέρει και δημιουργήσαμε το δικό μας «βιο-μάθημα». Εγώ επέλεξα να φτιάξω ένα διαδικτυακό μάθημα για την ενότητα της αντιγραφής του DNA , που περιλαμβάνεται στο βιβλίο της Βιολογίας Γ’ Λυκείου.

Στο αρχικό τμήμα του μαθήματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, γίνεται μία εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αντιγραφής του DNA και περιγράφονται οι βασικοί διδακτικοί στόχοι που θα καλυφθούν στη διάρκεια του μαθήματος.

Εικόνα 1: Εισαγωγή στο περιεχόμενο του μαθήματος και διδακτικοί στόχοι

Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις ενότητες που αντιστοιχούν σε καθέναν από τους τρεις στόχους του μαθήματος. Για την επίτευξη των στόχων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποικίλοι πόροι (πηγές πληροφοριών) και δραστηριότητες, όπως φαίνονται στις Εικόνες 2 και 3 αντίστοιχα.

Εικόνα 2: δραστηριότητες
Εικόνα 3: πόροι

Στις Εικόνες 4, 5 και 6 φαίνονται αναλυτικά οι πόροι και οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τους τρεις στόχους αυτού του μαθήματος. Η ιδέα είναι να δίνεται καινούρια γνώση μέσω ενός πόρου και να εξετάζεται η εμπέδωσή του μέσω μίας δραστηριότητας.

Εικόνα 4: Πόροι και δραστηριότητες για την επίτευξη του πρώτου στόχου
Εικόνα 5: Πόροι και δραστηριότητες για την επίτευξη του δεύτερου στόχου
Εικόνα 6: Πόροι και δραστηριότητες για την επίτευξη του τρίτου στόχου

Στην τελευταία ενότητα του μαθήματος, δημιουργήθηκε ένα τελικό κουίζ που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση της εμπέδωσης όλων των στόχων του μαθήματος (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: κουίζ για τελική αξιολόγηση των μαθητών

Οι επιλογές που έχει ο καθηγητής κατά τη δημιουργία ενός μαθήματος στο Moodle είναι πραγματικά αμέτρητες. Έτσι, χρειάζεται να αφιερώσει αρκετό χρόνο για να τις ξεδιπλώσει και να μάθει να τις χρησιμοποιεί, ώστε να φτιάχνει ολοκληρωμένα και χρήσιμα διαδικτυακά μαθήματα.

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε το μάθημά μου “Η αντιγραφή του DNA”, επικοινωνήστε μαζί μου για να σας προσθέσω σε μία ομάδα.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

4 thoughts on “Βιο-μαθήματα μέσω της πλατφόρμας Moodle”

  1. Κυρια Μηνα καλησπερα,κανατε φετος μερικες αναπληρωσεις ,σε λυκειο του Αλιμου;;Αν ναι..πως μπορω να επικοινωνησω μαζι σας;;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *