Λίγα λόγια για το ιστολόγιο…

oznor

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος “Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα στη Διδασκαλία της Βιολογίας” του μεταπτυχιακού προγράμματος Διδακτική της Βιολογίας. Αρχικός στόχος της δημιουργίας του είναι η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σήμερα στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Μελλοντικός στόχος είναι η ανάρτηση πληροφοριών και νέων σχετικά με την επιστήμη της Βιολογίας και την διδασκαλία της, προς ενημέρωση μαθητών, γονέων και συναδέλφων.