Στα έγκατα της Βικιπαίδεια. Ο κώδικας wiki.

Ο κώδικας wiki δημιουργήθηκε από το ίδρυμα Wikimedia και αποτελεί την “γλώσσα επεξεργασίας” της Βικιπαίδεια. Προσωπικά, ήρθα σε επαφή με τον παραπάνω κώδικα στα πλαίσια μιας εργασίας την οποία θα αναφέρω παρακάτω. Διαβάζοντας τη βιβλιογραφία μου έκανε εντύπωση πως είναι γνωστός και σε Έλληνες μαθητές οι οποίοι μάλιστα τον έχουν χρησιμοποιήσει για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο συγκεκριμένος κώδικας είναι απλός στη χρήση του, αρκεί να μπορέσει κάποιος να εξοικειωθεί με “τη γλώσσα του”. Το κείμενο λοιπόν το οποίο χρησιμοποίησα για να γνωρίσω και να εφαρμόσω τον κώδικα ήταν τα Θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2005 του Ημερήσιου Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού. Ο στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μεταφορά του παραπάνω κειμένου σε μια σελίδα wiki όπου θα είχε ακριβώς τις ίδιες μορφοποιήσεις. Κάθε διαφορετική μορφοποίηση στο κείμενο απαιτούσε και διαφορετική εντολή στον κώδικα wiki όπως φαίνεται και από τις εικόνες 4-6.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image.png
Εικόνα 4α. Μέρος του κειμένου στην τελική μορφή.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-1.png
Εικόνα 4β. Το ίδιο κείμενο υπό την επεξεργασία σε κώδικα wiki.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-2.png
Εικόνα 5α. Διαφορετικό μέρος του κειμένου στην τελική μορφή.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-3.png
Εικόνα 5β. Το ίδιο κείμενο υπό την επεξεργασία σε κώδικα wiki.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-4.png
Εικόνα 6α. Ένα άλλο σημείο του κειμένου στην τελική μορφή.
Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-5.png
Εικόνα 6β. Το ίδιο κείμενο υπό την επεξεργασία σε κώδικα wiki.

Αξίζει να αναφερθεί πως η προσθήκη των εικόνων κατά την επεξεργασία του κώδικα έγινε χρησιμοποιώντας την επιλογή “ανέβασμα αρχείου” (Εικόνα 7), όπου προστέθηκαν printscreen από τις εικόνες αυτές.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι image-6.png
Εικόνα 7. Εισαγωγή εικόνας.

Η εμπειρία μου από τη χρήση του κώδικα wiki μόνο θετική θα μπορούσε να είναι μιας και ύστερα από την επεξεργασία του μου δόθηκε η δυνατότητα να συμβάλω κι εγώ στην επέκταση των λημμάτων που φιλοξενεί η Βικιπαίδεια χωρίς να αποκλείω πως μελλοντικά ενδεχομένως να δημιουργήσω και καινούργια.

Leave a Reply