Σελίδα στην Βικιπαίδεια

Σελίδα στην Βικιπαίδεια

Στην εικόνα φαίνεται το λήμμα που πρόσθεσα στην Βικιπαίδεια με τίτλο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παραθέτω λίγα λόγια για το τι εννοούμε με τον όρο “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”, καθώς και δύο ορισμούς που έχουν διατυπωθεί για αυτήν.

Read Me Leave comment
Skip to toolbar